Hulgimüüjad


OLULINE OHUTUSHOIATUS GRUNDFOSI UNILIFT APB KOLMEFAASILISTE DRENAAŽIPUMPADE JA MULTILIFT MSS KOLMEFAASILISTE TÕSTEJAAMADE KOHTA


Selle teatega teavitame teid ohutusalasest hoiatusest ja palume teie kohest abi.
Grundfos on väljastanud ohutushoiatuse meie UNILIFT APB kolmefaasiliste pumpade kohta, mis on toodetud 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017, ja MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade kohta, mis on toodetud 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017.
Meie enda uurimiste põhjal oleme jõudnud järeldusele, et teatud tingimustel võivad mõjutatud tooted kujutada endast elektrilöögi ohtu.
Ohtu kujutavad endast üksnes nimetatud ajavahemike jooksul toodetud tooted, sest teiste mudelite ehitus on erinev. Lugege lisatud juhiseid mõjutatud toodete tuvastamise kohta.
Kuna teie olete need tooted varem müünud, palume teie lahket ja kohest abi selle tagamisel, et kõik mõjutatud tooted saaksid võimalikult kiiresti tuvastatud, asendatud ja/või parandatud.
Grundfos nõuab tungivalt, et te hulgimüüjana käituksite järgnevalt.
-         Lõpetage mõjutatud toodete müümine ja tagastage varud Grundfosile. Me saadame asendused nii kiiresti kui võimalik.
-         Aidake tuvastada juba müüdud mõjutatud tooted.
-         Pöörduge lisatud kirjaga oma paigaldajate poole.
Parandamise ja asendamise protsessi kohta leiate üksikasjalikud juhised allpool.
Teie abi on vaja järgnevaks.
Selleks, et jõuda kõigi paigaldajateni, kes on tooted ostnud, vajame teie abi.
1: Palun kontrollige oma ettevõttesisest andmebaasi paigaldajate kohta, kes on tooted ostnud.
Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819
Grundfos MULTILIFT P/N: täiskomplektid: 97901027, 97901029, 98714824 (ainult Hiina), 97901061, 97901063, 98721203
Nende kokkupandud mootoritega: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
2: Palun saatke vastavatele paigaldajatele lisatud kiri.
Teise võimalusena, kui saadate meile oma paigaldajate kontaktandmed, kohustume võtma nendega otse ühendust, kui nii on teile mugavam.
Parandusmeetmed:
1: Grundfos kutsub tagasi, asendab või parandab kõik UNILIFT APB kolmefaasilised pumbad, mis on toodetud alates 49. nädalast 2016 kuni 37. nädalani 2017. See on lõppkasutajale tasuta ja Grundfos katab selle toote asendamisega seotud kulud.
MULTILIFT MSS kolmefaasiliste tõstejaamade puhul, mis on toodetud alates 27. nädalast 2012 kuni 37. nädalani 2017, remondib või asendab Grundfos mootori. Grundfos katab asendamisega seotud kulud.
2: Grundfos teavitab asjaomaseid asutusi, turustajaid, paigaldajaid ja lõppkasutajaid, et kindlaksmääratud ajavahemiku
tooted võivad teatavatel asjaoludel põhjustada elektrilöögi.
3: Grundfos teatab ohutushoiatusest ka asjakohastel Grundfosi veebisaitidel ja muudes sidekanalites ning pakub täiendavat abi ja teavet.
Vabandame ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada, kuid ohutus, vastutus ja usaldusväärsus on meie esimene prioriteet.
Pange tähele, et ohutusriski ja kiireloomulisuse tõttu eeldame, et teie kui meie hinnatud ja usaldusväärne partner võtate kõhklemata vajalikke meetmeid selle probleemi lahendamiseks.


Laadige alla mõjutatud toodete tuvastamise juhised
Laadi alla
Küsimused ja vastused
Ava K & V