Tuote

Paranna rakennuksen älykkyyttä ja vähennä energiankulutusta

Lisääntyvä kaupungistuminen nostaa huomattavasti energiankulutusta. Pelkästään jäähdytystarve on kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti alle 20 vuodessa. Vesi ja energia kulkevat käsi kädessä. Vesipumppujen osuus maailman sähkönkulutuksesta on nykyään valtava - mutta onneksi energiatehokkaammilla pumppuratkaisuilla tätä voidaan vähentää huomattavasti.

Kuten tiedämme, energiankulutuksen kasvu on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Joissakin paikoissa ilmastonmuutos aiheuttaa vakavaa kuivuutta, kun taas toisissa maissa sen ennustetaan aiheuttavan voimakkaampia sateita, jotka johtavat rankkoihin tulviin sekä pohjavesien laadun heikkenemiseen jäteveden ja meriveden tulvimisen vuoksi. Noin 250 miljoonaa ihmisestä ympäri maailmaa kärsivät vuosittain tulvista ja ne aiheuttavat vuosittain 40 miljardin dollarin tappiot.

Älykkäitä vedenkäsittelyratkaisuja on markkinoilla runsaasti, mutta niitä ei valitettavasti ole otettu käyttöön yhtä nopeasti kuin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa. Siksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi vastuullinen vedenkulutus ja energiatehokkaat ratkaisut on asetettava etusijalle myös rakennustekniikassa.

Faktat

Päästöt ja ilmastonmuutos

Energiantuotannosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt muodostavat 73 % kaikista päästöistä - joten niillä on kriittinen vaikutus ilmastonmuutokseen.

Lähde: YK Vesi

Energiankulutus

Tilojen jäähdytyksen vaatima energiankulutus on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2000.

Lähde: Kansainvälinen energiajärjestö, 2018

Pumput ja kulutus

Tänä päivänä pumput vastaavat suuresta osasta maailman energiankulutuksesta.

Lähde: Euroopan unioni - komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Määrätietoinen toteutus tuo hyviä tuloksia

Älykkäitä ratkaisuja on saatavilla ja ne ovat valmiita käyttöön otettavaksi. Nämä ratkaisut voivat hyödyttää huomattavasti sekä ihmiskuntaa että kotiamme maapalloa. Nämä asiakkaat ja kaupungit ovat tehneet suuria muutoksia - ja saavuttaneet merkittäviä tuloksia pyrkiessään vähentämään energian ja veden kulutusta sekä lisäämään tehokkuutta.

Jopa 80% energiansäästö yksinkertaisilla pumpunvaihdoilla Dubaissa

Tarvittiin vain tyytymättömät vuokralaiset, jotta rakennuksen kunnostamistarpeet ja hallituksen tavoitteet energiankäytön parantamiseksi osattiin yhdistää. Huomioimalla myös energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät tavoitteet, Grundfos toteutti yksinkertaisen ratkaisun, joka maksoi itsensä takaisin.

Kasvavan kaupungin pumppujen päivitys parantaa tehokkuutta

Kiinan Qujiangin vedenjakelu oli perinteisesti hoidettu painovoimaisesti - mutta kaupungistuminen toi uuden haasteen. Pumppujen tehon parantamiseksi aloitettu projekti toi muitakin hyötyjä, kuten jopa 33% energiansäästöt ja luotettavan vedenjakelun.

Pumppaamo ratkaisee krooniset tulvat ja parantaa elämänlaatua Semarangissa

Indonesian kaupunki Semarang kärsi massiivisista tulvista ja rakensi Grundfosin kanssa ainutlaatuisen ratkaisun asukkaidensa suojaamiseksi. Katso, miten Semarangin pumppaamo on ratkaissut tulvaongelman kaupungin keskustassa.

Haluatko lisätietoja?

Ainoa tapa saada aikaan muutos on toimia. Tutustu alla oleviin linkkeihin, esimerkiksi nykyisiin ratkaisuihimme teollisuudelle ja laitevalmistajille sekä älykkäisiin Grundfos-pumppuratkaisuihin.