Käyttöehdot ja tietosuoja

Käyttöehdot

Voimassa 1 heinäkuuta 2020 lähtien.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa käytettäessä Grundfos-yhtiön (“Grundfos” tai “me”) tuottamia digitaalisia palveluita (“digitaaliset palvelut”). Grundfos-yhtiöllä tarkoitetaan yritystä, jonka suoraan tai epäsuorasti omistaa Grundfos Holding A/S.

Palveluiden kuvaus

Digitaaliset palvelut sisältävät Grundfosin tuottamaa informaatiota ja palveluita.

Digitaaliset palvelut koostuvat Grundfos verkkosivusta, Grundfos sovelluksista ja muista digitaalisista palveluista sekä niihin liittyvistä käyttäjätileistä.

Osa digitaalisista palveluista saattaa olla saatavilla vain tietyissä maissa. Osa digitaalisista palveluista saattaa olla ilmaisia ja osa maksullisia, tai ilmaisia mutta sisältää maksullisia lisäpalveluita.  Varaamme oikeuden muuttaa digitaalisen palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta. Mitään palvelumaksuja ei kuitenkaan laskuteta ilman siitä kertovaa erillistä ilmoitusta.  Osa digitaalisista palveluista saattaa vaatia erillisen laitteen hankkimista, mikä mahdollistaa digitaalisen palvelun toimimisen.

Ehtojen hyväksyntä

Grundfosin tarjoamien digitaalisten palveluiden, sisältäen niiden päivitykset, lisäosat, uudet ominaisuudet, jne. käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. Grundfos varaa oikeuden päivittää käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Voimassa olevat käyttöehdot löytyvät aina verkkosivultamme. Käyttämällä digitaalisia palveluitamme tai verkkosivustoamme, hyväksyt nämä ehdot.

Mikäli käytät digitaalisia palveluita erillisen sopimuksen perusteella ("Sopimus"), sen ehdot korvaavat käyttöehdot, mikäli ehdoissa on ristiriitaisuuksia.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme saadaksesi tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Mikäli jaat tai keräät tietoa kolmannelta osapuolelta, esim. työntekijöiltä, kollegoilta tai asiakkailta, vastaat tietojen keräyksen luvallisuudesta ja sinulla on velvollisuus välittää tietosuojaselosteemme kyseisille osapuolille tarvittaessa.

Vastuuvapauslauseke

Grundfosin tarjoamat digitaaliset palvelut on tarkoitettu, mikäli sopimuksella ei ole muuta sovittu, vain tiedonhankintaa varten ja yleensä ilmaiseksi. Digitaalisista palveluista saatavaa tietoa ei tule käyttää päätöksenteossa ilman Grundfosin apua. Digitaaliset palvelut saattavat olla tarkoitettu vain ammattilaisten käyttöön, esim. ammattiasentajille. Teemme parhaamme pitääksemme digitaalisten palveluiden sisältämät tiedot ajan tasalla sekä ohjelmistot ja muut palvelut mahdollisimman toimivina, mutta ne saattavat silti sisältää virheitä tai puutteita, joista emme vastaa. Digitaalisten palveluiden materiaali ja sisältö toimitetaan sellaisenaan, ilman mitään takuita.

Grundfos tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa digitaalisten palveluiden tai niiden kautta ladattujen osien käytön aiheuttamista laitteiden, ohjelmistojen tai tiedostojen vahingoittumisesta tai menetyksestä. Näin ollen Grundfos ei anna takuuta siitä, että Grundfosin tai sen yhteistyökumppanin tuottamat digitaaliset palvelut (mukaanlukien ilmaisten ohjelmistojen lataus), täyttävät vaatimuksesi tai toimivat keskeytyksettä, turvallisesti tai virheettömästi tai että digitaalisissa palveluissa tai Grundfosin serverillä ei esiinny viruksia tai ohjelmistovirheitä tai että ne ovat täysin toimivia ja tarkkoja. Grundfos pyrkii ylläpitämään digitaalisten palveluiden sisältöä ja toimintaa mutta ei ole vastuussa niiden sisältämistä tai niiden käytössä ilmenevistä virheistä. 

Grundfos saattaa käyttää linkkejä muille verkkosivuille tai tarjota käyttöön kolmannen osapuolen sovelluksia. Tällaisten verkkosivujen tai sovellusten käyttö on käyttäjän vastuulla.

Digitaaliset palvelut eivät ole vikasietoisia eikä niitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu kriittisissä kohteissa sijaitsevien laitteiden ohjaukseen, jossa vaaditaan vikasietoisuutta. Tällaisia kohteita ovat esim. ydinvoimalat, lentokoneiden navigointi- tai kommunikaatiojärjestelmät, lennonjohto, elintoimintoja ylläpitävät laitteet, asejärjestelmät tai muu armeijan käyttö, missä digitaalisen palvelun vikaantuminen voisi johtaa kuolemaan, vammautumiseen tai vakavaan terveydelliseen tai ympäristöhaittaan.

Grundfos tai sen sidosyritykset eivät missään tilanteessa vastaa satunnaisista, välillisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista.

Paikallinen lainsäädäntö ei välttämättä salli tiettyjen takuiden tai vahingonkorvausten rajoittamista. Osa yllämainituista rajoituksista ei tällöin koske sinua. Grundfosin ja sen sidosyritysten vastuu rajoittuu kuitenkin paikallisen lainsäädännön sallimalla tavalla, eikä Grundfosin tai sen sidosyritysten vahingonkorvausvastuu ylitä digitaalisten palveluiden käytöstä maksettua summaa (jos maksu on käytössä).

Käyttäjätili ja digitaalisten palveluiden käyttö

Käyttäjänä vastaat itse salasanasi ja käyttäjätilisi salassapysymisestä. Lisäksi vastaat tilisi kaikesta käytöstä. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa Grundfosille välittömästi kaikesta tilin luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusriskistä. Grundfos ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat luvallisesta tai luvattomasta käyttäjän salasanan tai käyttäjätilin käytöstä kolmannen osapuolen toimesta.

Grundfosilla on oikeus olettaa käyttäjätiliä toisen puolesta käyttävällä henkilöllä olevan lupa siihen.

Käyttäjänä vastaat täysin Grundfosin digitaalisten palveluiden käyttöä varten antamistasi tiedoista, niiden ylläpidosta ja oikeellisuudesta, esim. yhteystiedot, laskutustiedot, roolin tai luvan muutos, jne.  Mikäli annat tietoa kolmannen osapuolen puolesta tai käytät digitaalisia palveluita kolmannen osapuolen puolesta laitteiden ohjaukseen, kalibrointiin tai muuten niiden toimintaan vaikuttamiseen, se on sallittua vain kyseisen kolmannen osapuolen luvalla.

Laiton tai kielletty käyttö

Digitaalisten palveluiden käyttö laittomaan tai näiden käyttöehtojen kieltämään käyttötarkoitukseen ei ole sallittu. Digitaalisten palveluiden käyttö tavalla, joka saattaisi vahingoittaa, häiritä tai ylikuormittaa Grundfosin palvelinta tai niihin liitettyä verkkoa tai häiritä kolmannen osapuolen digitaalisten palveluiden käyttöä, ei ole sallittu. Digitaalisten palveluiden, muiden käyttäjätilien tai Grundfos palvelimien luvaton käyttö tai sen yritys hakkeroimalla tai muilla keinoilla ei ole sallittua. Tietojen tai materiaalin hankkiminen tai sen yritys muilla kuin digitaalisissa palveluissa tarkoituksellisesti tarjotuilla keinoilla ei ole sallittua.

Viruksia, troijalaisia tai muuta vahingollista materiaalia ei saa tietoisesti asentaa.

Digitaalisia palveluita ei saa käyttää millään tavoin, mikä voidaan tulkita laittomaksi, pornografiseksi, uhkaavaksi, solvaavaksi, yksityisyyttä loukkaavaksi, tekijänoikeutta loukkaavaksi, roskapostiksi tai muuten kolmatta osapuolta vahingoittavaksi tai haitalliseksi.  Digitaalisia palveluita ei saa käyttää markkinointi- tai mainontatarkoituksessa, ellei siitä ole sovittu erillisellä sopimuksella.

Immateriaalioikeudet ja data

Digitaaliset palvelut ja niiden osat, erityisesti graafinen piirto-ohjelmisto, tiedot, ohjelmistot, tekstit ja logot on suojattu immateriaalioikeuksin.

Grundfos antaa käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävissä olevan, yksipuolisesti peruttavissa olevan lisenssin kunkin digitaalisen palvelun käyttöön. Minkään digitaalisen ratkaisun kopioiminen tai sen koodin purkaminen, kääntäminen, muokkaaminen tai hyödyntäminen muihin ohjelmistoihin ei ole sallittua.

Grundfos ei saa omistusoikeutta mihinkään käyttäjän digitaalisissa palveluissa syöttämiin tietoihin. Sopimuksen (jos käytössä) ja näiden käyttöehtojen perusteella Grundfos saa: (i) ei-yksinoikeudellisen, siirrettävän, maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, tekijänoikeuskorvauksista vapaan lisenssin antamasi tiedon käyttöön digitaalisen palvelun tarjoamiseksi; sekä (ii) ei-yksinoikeudellisen, siirrettävän, maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, rajoittamattoman, tekijänoikeuskorvauksista vapaan lisenssin anonyymin tiedon käyttämiseen mihin tahansa tarkoitukseen.

Tällainen (anonyymi) tieto voi sisältää laitetietoja pumpuista, kattiloista, lämmitysjärjestelmistä ja muista suoraan tai epäsuoraan digitaalisiin palveluihin sisältyvistä laitteista. Laitetiedot sisältävät mm. tuotteiden sarjanumerot, virtaama-ja painetiedot, juoma- ja jäteveden virtausmäärät, sähkönkulutuksen, lämpötilan, muut anturitiedot, virheilmoitukset, huoltotilanteen, tulevat huoltokäynnit, käyttölokit, jne.

Grundfos omistaa kaikki digitaalisiin palveluihin tai niiden käyttöön liittyvät oikeudet (sisältäen immateriaalioikeudet) ja mikäli omistat tällaisia oikeuksia, luovutat ne automaattisesti Grundfosille.

Kaikki muu digitaalisten palveluiden tai niiden osien käyttö luetaan oikeuksien rikkomiseksi, ellei siitä ole ennalta ja erikseen kirjallisesti sovittu Grundfosin kanssa.

Sopimuksen tai tietosuojaselosteen ehtojen mukaan Grundfos on oikeutettu - mutta ei velvoitettu - säilyttämään käyttäjän antamia tietoja kohtuullisen ajan helpottaakseen digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja käytettävyyttä siinä tapauksessa, että käyttäjä haluaa uusia digitaalisten palveluiden tilauksensa. Grundfos voi päättää milloin tahansa sopimuksen tai digitaalisten palveluiden käytön päättymisen jälkeen poistaa nämä tiedot ja tekee niin lain vaatiessa. Käytön päättyessä sinulla on oikeus pyytää Grundfosia toimittamaan kopio kaikista tiedoista, jotka on kerätty digitaalisten palveluiden käyttösi kautta. Grundfos pyrkii toimittamaan kyseisen kopion mutta ei ole velvoitettu tekemään sitä, ellei paikallinen lainsäädäntö niin määrää. Mikäli Grundfos toimittaa kyseiset tiedot, Grundfos voi asettaa sen ehdoksi esim. salassapitovelvoitteita, tietojen keräämiseen kuluneiden työtuntien korvaamista, jne.

SIM

Tämä kohta koskee Grundfosin suoraan tai epäsuorasti toimittamaa SIM-korttia dataliittymällä.

Dataliittymää saa käyttää ainoastaan sopimuksen mukaisten digitaalisten palveluiden käyttöön. Dataliittymän käyttö epätavanomaisella tai Grundfosille tai muille haitallisella tavalla ei ole sallittua. Kiellettyä käyttöä on esimerkiksi: (i) yritys päästä käyttämään luvattomasti tiedonsiirtoverkkoa, verkossa olevia tietokoneita ja IT-infrastruktuuria; (ii) jonkin toimittajan tarjoaman tiedonsiirtoverkon tai järjestelmän sisältämän tiedon tuhoaminen, vääristäminen tai luvaton käyttö; (iii) dataliittymän käyttö roskapostin lähettämiseen; (iv) verkko- tai tietojärjestelmähyökkäyksien käynnistäminen; (v) tietokonevirusten levittäminen tai internetin tietoturvan vahingoittaminen; (vi) Digitaalisten palveluiden käyttö siten, että se heikentää palveluiden laatua tai haittaa dataliittymän toimittajan kykyä toimittaa liittymiä tai muiden käyttäjien dataliittymien käyttöä.

SIM-korttia ei saa poistaa laitteesta, johon se oli asennettuna toimitettaessa. Tämä ei estä vaihtamasta koko PCB-levyä Grundfosin toimittamaan varaosalevyyn. Vanha PCB-levy (ja SIM-kortti) on tuhottava tai palautettava Grundfosille vaihdon jälkeen.

Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Grundfosille, mikäli on syytä epäillä, että dataliittymää luvatta käyttää tai on käyttänyt kolmas osapuoli.

Paikallisen lainsäädännön salliessa, Grundfosilla on oikeus käyttää dataliittymää tarkastaakseen SIM-kortin aktiivisuuden eli onko laite verkossa vai ei ja suorittaa ohjelmistopäivityksiä.

Viennin valvonta

Käyttäjänä tiedostat, että digitaaliset palvelut saattavat olla esim. EU:n, YK:n ja Yhdysvaltojen viennin valvonnan ja talouspakotteiden kohteena ja että niiden vientiä, uudelleenvientiä, siirtämistä ja uudelleensiirtämistä tai välittämistä saattaa olla rajoitettu. Käyttäjänä sitoudut noudattamaan kaikkia voimassaolevia viennin valvonnan ja talouspakotteiden säännöksiä käyttäessäsi ja poistaessasi digitaalisia palveluita, esim. hankkimaan tarvittavat tuonti-/vientiluvat ja epäämään digitaalisten palveluiden käytön pakotteiden alaisilta henkilöiltä ja yhteisöiltä. Digitaalisten palveluiden käyttö ydinvoima- tai sota-/aseteollisuuden tarpeisiin ei ole sallittua.

Turvaaminen

Käyttäjänä sinun on turvattava ja puolustettava Grundfosia (ja sen sidosyrityksiä) kaikilta korvausvaateilta, menetyksiltä ja kuluilta, koskien myös kohtuullisia asianajokuluja, mitkä johtuvat digitaalisten palveluiden käyttöehtojen laiminlyönnistäsi tai digitaalisten palveluiden väärinkäytöstäsi.

Lainopilliset erimielisyydet

Nämä käyttöehdot ja kaikki digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvät erimielisyydet ovat Tanskan lainsäädännön alaisia, paitsi niiltä osin, kuin ne poikkeavat lain säädöksistä. Kaikki näistä aiheutuvat tai näihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Maritime and Commercial High Court of Denmark:ssa.

Mikäli näihin ehtoihin sovellettavat lait tai niiden tulkinta muuttuu myöhemmin siten, että yksi tai useampi ehto muuttuu pätemättömäksi, se ei tarkoita sitä, etteivät ehdot olisi muilta osin voimassa.

Yleistä

Grundfos varaa oikeuden muokata, keskeyttää tai lopettaa digitaaliset palvelut milloin tahansa ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Grundfos varaa oikeuden myös päättää käyttäjän, hänen pääkäyttäjänsä tai luvan saaneiden käyttäjien käyttöoikeudet milloin tahansa ilman syytä tai ennakkoilmoitusta. Grundfosilla on oikeus keskeyttää tai lopettaa käyttäjän pääsy digitaalisiin palveluihin milloin tahansa, mikäli hän rikkoo näitä käyttöehtoja.

Mikäli Grundfos ei painota tiettyä sääntöä, Grundfos varaa oikeuden tehdä sen myöhemmin. Mikäli oikeus toteaa jonkin ehdon pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut ehdot pysyvät voimassa. Grundfos voi luovuttaa tämän käyttäjäsopimuksen toisen Grundfos-yhtiön käyttöön kokonaisuudessaan.

ERITYSEHDOT – GO Replace ja DBS valintatyökalu

Erityisehdot digitaalisille palveluille “GO Replace” ja “DBS valintatyökalu”:

 • Näiden digitaalisten palveluiden tarkoitus on ehdottaa uutta tai korvaavaa tuotetta.
 • Käyttäjänä vastaat palvelussa antamiesi tietojen oikeellisuudesta, joiden perusteella ehdotus tehdään. Virheelliset lähtötiedot voivat vaikuttaa lopputulokseen.
 • Digitaalisen palvelun käyttäminen ei vähennä tai poista vastuutasi käyttää omaa ammattitaitoasi tuloksen arvioimiseen tai jos ammattitaitoa ei ole riittävästi, ammattilaisen arvion hankkimiseen siitä, voiko nykyisen laitteen korvata digitaalisen palvelun ehdottamalla laitteella, sillä Grundfosilla ei ole yksityiskohtaista osaamista asiakkaan järjestelmästä, esim. kattilasta. Laite-ehdotusta on käsiteltävä vain tuotetietoihin perustuvana suosituksena. Vastuullasi on arvioida uuden tai korvaavan tuotteen yhteensopivuus nykyisen järjestelmäsi kanssa.
 • Sinua saatetaan pitää laitevalmistajana, mikäli järjestelmä katsotaan laitteen vaihdon jälkeen uudeksi, joten sinulla saattaa olla velvollisuus toimittaa vaatimustenmukaisuusvakuutus tai vastaava paikallisen lainsäädännön vaatima dokumentti.
 • Laitteen vaihdon tai asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja.

“GO Replace” -palvelua koskee lisäksi:

 • Et saa muuttaa järjestelmää (esim. kattila, aurinkolämpöjärjestelmä jne. mikä sisältää korvattavan pumpun) vaihdon yhteydessä.
 • Pumpun vaihtoa ei saa suorittaa, mikäli pumpun virtajohto järjestelmässä ei ole riittävän pitkä tai virtajohdon siirto tekee asennuksesta vaarallisen.
 • Sinun on varmistettava, että oikeanlainen vikavirtasuoja (RCCB) on asennettu ennen vaihtoa.

Käytät “GO Replace” ja “DBS valintatyökalu” -palveluita omalla vastuullasi ja vastaat kaikkien, myös paikallisten lakien noudattamisesta.

ERITYSEHDOT – GO Balance

Erityisehdot digitaaliselle palvelulle “GO Balance”:

 • Grundfos ALPHA2-pumpuilla, jotka on valmistettu ennen 1. heinäkuuta 2018, UPM3 LIN- pumpuilla, jotka on valmistettu ennen 1. maaliskuuta 2019 ja Grundfos ALPHA3-pumpuilla, jotka on valmistettu ennen 1. elokuuta 2018, digitaalinen palvelu toimii vain erikseen ostettavan MI401 ALPHA Reader -lukulaitteen kanssa. Lisätietoja MI401 ALPHA Reader -lukulaitteesta saa Grundfosin verkkosivuilta. I/O ohje digitaalisen palvelun ja lukulaitteen asetuksista tulee MI401 ALPHA Reader -laitteen mukana.
 • Grundfos ALPHA3-pumpuilla, jotka on valmistettu 1. elokuuta 2018 jälkeen, digitaalista palvelua voidaan käyttää sisäänrakennetulla Bluetooth-radiolla.

Lisäehdot:

 • Digitaalisen palvelun tarkoitus on suorittaa lämmitysjärjestelmän tasapainotus.
 • Grundfosilla ei ole yksityiskohtaista osaamista asiakkaan lämmitysjärjestelmästä, joten digitaalisen palvelun käyttö ei vähennä tai poista vastuutasi käyttää omaa ammattitaitoasi tasapainotuksen suorittamisessa ja sen arvioinnissa.
 • Kaikkea tietoa (esim. järjestelmäkohtainen digitaalisesta palvelusta saatava tieto tasapainotustavan aktivoinnista), dataa, muistutuksia ja varoituksia, jne. digitaalisesta palvelusta tai sen kautta saatavaa tietoa on käsiteltävä vain ohjeellisena ja lämmitysjärjestelmän tasapainotusta helpottavana, eikä sitä tule pitää kaikenkattavana.
 • Vastaat lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen suorittamisesta ja sen oikeellisuudesta yksin. Vastaat näin ollen myös automaattisten ohitusventtiilien (jos käytössä) käytöstä ja niiden asetuksista. 
 • Digitaalista palvelua saa käyttää vain ammattitaitoinen asentaja.

Käyttäjänä käytät digitaalista palvelua omalla vastuullasi ja vastaat kaikkien, myös paikallisten lakien noudattamisesta.