Περίπτωση εφαρμογής

Πώς μία παλιά μονάδα επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων έγινε μία από τις καλύτερες της Πολωνίας

Μαζί με την Grundfos, βελτιστοποιήσαμε το σχεδιασμό του συστήματος.
Adam Bierut, Διευθυντής Συμβάσεων, Cadagua, Tomaszów Mazowiecki, Πολωνία

Η πολωνική πόλη Tomaszów Mazowiecki (πληθ. 80,000) είχε ένα 'γερασμένο' εργοστάσιο ακάθαρτων υδάτων που 80.000 χτίστηκε τη δεκαετία του '70. Χρειαζόταν πολύ μεγάλη συντήρηση, κατανάλωνε πάρα πολλή ενέργεια και από τη δεκαετία του 2000, αντιμετώπιζε προβλήματα καθώς δεν μπορούσε να διατηρήσει τα ποσοστά αποβλήτων του σε αρκετά χαμηλά επίπεδα.

"Από άποψη τεχνολογίας ήταν παρωχημένο", λέει στον Waldemar Debowski, διευθυντή της δημοτικής μονάδας από το 1993. "Οι διατάξεις εξαερισμού κατανάλωναν πολλή ενέργεια και παρήγαγαν λίγο οξυγόνο. Κατανάλωναν το 80% της συνολικής μας κατανάλωσης ενέργειας. Δεν ήταν μια ιδανική λύση.

"Η πόλη έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ για να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις της μονάδας της. Το 2013, ανέθεσε μετά από δημοπρασία το έργο στην κοινοπραξία Budimex-Cadagua. Ο συμβαλλόμενος όμιλος άρχισε να σχεδιάζει μια καινούρια χημική μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Η απαίτηση για ρηχές δεξαμενές (3,9 μέτρων βάθους) αποτέλεσε μια πρόκληση κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή ενός ενεργειακά αποδοτικού συστήματος αερισμού και ανάδευσης.

Το εργοστάσιο Tomaszów Mazowiecki χρησιμοποιεί ένα πιεστικό συγκρότημα Grundfos Hydro MPC. "Το αγοράζω από τη Grundfos για όλα τα έργα μου στην Πολωνία", λέει ο Διευθυντής Συμβάσεων Adam Bierut από το Cadagua.

Η λύση

Στις αρχές της διαδικασίας, η Cadagua ανέθεσε στην Grundfos την προμήθεια αντλιών, εξοπλισμού δοσομέτρησης και πιεστικών συγκροτημάτων, καθώς και όλου του εξοπλισμού για τους βιοαντιδραστήρες, περιλαμβανομένων των σχαρών αερισμού, των αναμεικτήρων και των φυσητήρων. Επιπλέον, η Grundfos ηγήθηκε του σχεδιασμού, της υπεργολαβίας και της συναρμολόγησης των βιοαντιδραστήρων.

"Η Grundfos ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή", λέει ο Adam Bierut, Διαχειριστής Συμβάσεων της Cadagua. "Η Grundfos συμμετείχε ενεργά στη σχεδίαση του σταθμού. Οι βιοαντιδραστήρες είναι το πιο σημαντικό μέρος της μονάδας. Εκεί αφαιρείται το άζωτο και ο φωσφόρος. Σχεδιάστηκαν από την Grundfos.

"Η Grundfos χρησιμοποίησε μοντελοποίηση και προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) για τη δημιουργία των ιδανικών διαδρομών παροχής για τον βιοαντιδραστήρα.

Νέα και παλιά. Η Cadagua ξανάχτισε το εργοστάσιο Tomaszów ενώ τα λύματα συνέχισαν να ρέουν από την πόλη, πράγμα που σήμαινε την κατασκευή μιας γραμμής κάθε φορά. Σε πρώτο πλάνο: οι νέες δεξαμενές σχεδιασμένες από την Grundfos.

Το αποτέλεσμα

"Πρόκειται για έναν από τους λίγους σταθμούς βιολογικoύ καθαρισμού στην Πολωνία που μπορεί να μειώσει το επίπεδο του αζώτου στα 4-5 mg/l στην εκροή και το επίπεδο φωσφόρου στα 0,4 mg/l", λέει ο Adam Bierut. "Έτσι όλος ο εξοπλισμός και ο σχεδιασμός είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι για το έργο".

Ο διευθυντής της Μονάδας, Waldemar Debowski, είπε ότι ο εκσυγχρονισμός των φυσητήρων και του συστήματος αερισμού είχε ως αποτέλεσμα μία κατά πολύ μικρότερη κατανάλωση ενέργειας καθώς και καλύτερες παραμέτρους επεξεργασμένου νερού.

"Μπορώ να πω ότι η Grundfos είναι ο πιο σημαντικός προμηθευτής μας", πρόσθεσε ο Debowski.

Οι προσομοιώσεις Grundfos CFD όπως αυτή αποκάλυψαν τη βέλτιστη σχεδίαση για τις δεξαμενές αντιδραστήρων στο Tomaszów.

"Μετά την υλοποίηση των λύσεων που πρότεινε η Grundfos, η ενεργειακή μας κατανάλωση μειώθηκε κατά 50%. Αλλά το σημαντικότερο αποτέλεσμα για μένα είναι ο εξαιρετικά αποδοτικός αερισμός. Ακόμη και τις πολύ ζεστές μέρες, η διατήρηση των παραμέτρων του συστήματος τύπου carousel είναι εύκολη. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα ως τεχνικό ".

Τα επεξεργασμένα ύδατα εκροής από τη δημοτική μονάδα απορρίπτονται στον ποταμό Pilica - έναν από τους μεγαλύτερους παραποτάμους του ποταμού Vistula στην Πολωνία. Ρέει περίπου 800 μέτρα μακριά από τη μονάδα επεξεργασίας διασχίζοντας ένα προστατευόμενο βιότοπο.

"Οι παράμετροι των επεξεργασμένων αποβλήτων μας είναι καλύτερες από τις παραμέτρους του νερού του ποταμού", τονίζει. "Έτσι, με λίγα λόγια, καθαρίζουμε το νερό του Pilica".

Άλλα σχετικά παραδείγματα εφαρμογών

Διαβάστε σχετικές ιστορίες από πελάτες που έχουν επίσης επωφεληθεί από μία λύση της Grundfos.

Σχετικές εφαρμογές

Βρείτε εφαρμογές από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.

Σχετικά προϊόντα

Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.