Περίπτωση εφαρμογής

Νέα υδραυλικά μέρη εξασφαλίζουν λειτουργική αξιοπιστία – μία απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταφορά ακατέργαστων ακάθαρτων υδάτων

Στη δυτική περιφέρεια της Ισπανίας εξασφαλίστηκαν αξιόπιστες λειτουργίες στο δίκτυο ακατέργαστων ακάθαρτων υδάτων και επιλύθηκαν τα προβλήματα απόφραξης στο αντλιοστάσιο με την τοποθέτηση της νέας πτερωτής τύπου Open S-tube® σε μία από τις SL αντλίες τους.

Στη δυτική Ισπανία, η περιφερειακή εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης αντιμετώπισε την πρόκληση να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς αποφράξεις στα αντλιοστάσιά της. Οι συνέπειες σε αντίθετη περίπτωση μπορούσαν να αποβούν καθοριστικές για την ίδια τους την επιχείρηση. Η εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μέρος μίας από τις μεγαλύτερες δημόσιες εταιρίες της Ισπανίας και έργο του Υπεύθυνου Εξοπλισμού για την περιφερειακή εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης ήταν να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία σε όλες τις μονάδες και τα αντλιοστάσια στην καθορισμένη περιοχή. .Η κατάσταση

Για την εταιρία ύδρευσης και αποχέτευσης, η λειτουργική αξιοπιστία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αφενός για την εξασφάλιση της ασφαλούς και προβλέψιμης μεταφοράς των ακάθαρτων υδάτων και αφετέρου για την επίτευξη χαμηλού λειτουργικού κόστους. Το εν λόγω αντλιοστάσιο δέχεται τα ακάθαρτα ύδατα από μία από τις περιοχές της πόλης όπου βρίσκεται.

Ο κύριος λόγος, υπεύθυνος για τα προβλήματα απόφραξης ήταν ότι το μηχανικό φίλτρο που λειτουργούσε ως στάδιο προεπεξεργασίας για την απομάκρυνση μεγαλύτερων μη αιωρούμενων στερεών δεν παρέμενε πάντα στη θέση του. Για αυτό το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο, αυτό οφείλεται στη δυσκολία πρόσβασης. Με την τρέχουσα κατάσταση, χρειάζεται να βγαίνουν και να καθαρίζονται οι αντλίες τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. 

Άποψη από το εσωτερικό του αντλιοστασίου


Η λύση

Ο Υπεύθυνος Εξοπλισμού ζήτησε από την Grundfos να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης και να προτείνει μία λύση ικανή να διαχειρίζεται μεγάλα στερεά. Η λύση έπρεπε να λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχει καλό στάδιο προεπεξεργασίας ενώ υπάρχει μία σταθερή εισερχόμενη ροή ακάθαρτων υδάτων με υψηλή συγκέντρωση νημάτων (μαντιλάκια και σερβιέτες υγιεινής μεταξύ άλλων), τα οποία περιπλέκουν ιδιαίτερα τη λειτουργία λόγω των συνεχών αποφράξεων των αντλιών.

Αφού μελέτησε την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου και την ποιότητα του νερού για την επίλυση αυτών των προβλημάτων απόφραξης, η Grundfos επέλεξε μία αντλία SL και την εξόπλισε με μία πτερωτή τύπου Open S-tube®

Το αποτέλεσμα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην προηγούμενη κατάσταση χρειάζονταν τρεις με τέσσερις επεμβάσεις την εβδομάδα για να ανασυρθούν οι αντλίες και χρειάζονταν περίπου δύο ώρες για την απόφραξη και τον καθαρισμό κάθε αντλίας, ο πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει έξι με οκτώ ώρες την εβδομάδα σε κόστος εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, εξοικονομούνται 350 ώρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες σημαντικές εργασίες στο αντλιοστάσιο, ενώ οι αντλίες λειτουργούν όπως θα έπρεπε. 

Σχετικά προϊόντα

Βρείτε προϊόντα από την Grundfos σχετικά με αυτό το θέμα.

Άλλα σχετικά παραδείγματα εφαρμογών

Διαβάστε σχετικές ιστορίες από πελάτες που έχουν επίσης επωφεληθεί από μία λύση της Grundfos.

Άλλα σχετικά άρθρα και πληροφορίες

Βρείτε σχετικά άρθρα με έρευνες και πληροφορίες από τη Grundfos.