6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 6 Κανονικό

Ποιοι από τους παρακάτω τύπους συναγερμών μπορούν να επιλυθούν από τον ιδιοκτήτη κατοικίας;

Ερώτηση  3 of 6 Κανονικό

Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;

Ερώτηση  4 of 6 Κανονικό

Γιατί δεν είναι απαραίτητο για τον εγκαταστάτη να μεταφέρει επιπλέον απόθεμα ανταλλακτικών στο αυτοκίνητό του;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Τι φωτίζεται απευθείας όταν εισάγετε τον κωδικό προϊόντος και επιλέξετε την εφαρμογή σας;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιοι από τους παρακάτω τύπους συναγερμών μπορούν να επιλυθούν από τον ιδιοκτήτη κατοικίας;
A: Ο μπλοκαρισμένος ρότορας
Correct
Q: Πώς ταυτοποιείτε τον κωδικό προϊόντος σε μια παλιά αντλία;
A: Οποιοδήποτε από τα παραπάνω
Correct
Q: Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;
A: 5
Correct
Q: Γιατί δεν είναι απαραίτητο για τον εγκαταστάτη να μεταφέρει επιπλέον απόθεμα ανταλλακτικών στο αυτοκίνητό του;
A: Λόγω της συμβατότητας του ALPHA1 L με πολλά συστήματα θέρμανσης
Correct
Q: Πότε χρησιμοποιείται κυρίως το πρόγραμμα ελέγχου ταχύτητα III;
A: Όταν η ζήτηση θέρμανσης είναι υψηλή
Correct
Q: Τι φωτίζεται απευθείας όταν εισάγετε τον κωδικό προϊόντος και επιλέξετε την εφαρμογή σας;
A: Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση