6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 6 Κανονικό

Ποιοι από τους παρακάτω τύπους συναγερμών μπορούν να επιλυθούν από τον ιδιοκτήτη κατοικίας;

Ερώτηση  3 of 6 Κανονικό

Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να αντικαταστήσει ένας ALPHA1 L

Ερώτηση  5 of 6 Κανονικό

Πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού αντικαθιστώντας μια μη αποτελεσματική αντλία Grundfos UPS με έναν ALPHA1 L;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του νέου βύσματος εγκαταστάτη;
A: Μπορεί να περιστραφεί ώστε η αντλία να μπορεί να τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο
Correct
Q: Ποιοι από τους παρακάτω τύπους συναγερμών μπορούν να επιλυθούν από τον ιδιοκτήτη κατοικίας;
A: Ο μπλοκαρισμένος ρότορας
Correct
Q: Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να αντικαταστήσει ένας ALPHA1 L
A: Και τα δύο
Correct
Q: Πότε χρησιμοποιείται κυρίως το πρόγραμμα ελέγχου ταχύτητα III;
A: Όταν η ζήτηση θέρμανσης είναι υψηλή
Correct
Q: Πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ένας ιδιοκτήτης σπιτιού αντικαθιστώντας μια μη αποτελεσματική αντλία Grundfos UPS με έναν ALPHA1 L;
A: €58 το χρόνο
Correct
Q: Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;
A: 5