6 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 6 Κανονικό

3 Γιατί δεν είναι απαραίτητο για τον εγκαταστάτη να μεταφέρει επιπλέον απόθεμα ανταλλακτικών στο αυτοκίνητό του;

Ερώτηση  4 of 6 Κανονικό

4 Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

6 Τι φωτίζεται απευθείας όταν εισάγετε τον κωδικό προϊόντος και επιλέξετε την εφαρμογή σας;

Ερώτηση  6 of 6 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  41 - Κυκλοφορητής ALPHA1 L test this time

Correct
01.
Q: Ποιο είναι το βασικό πλεονέκτημα του νέου βύσματος εγκαταστάτη;
A: Μπορεί να περιστραφεί ώστε η αντλία να μπορεί να τοποθετηθεί σε περιορισμένο χώρο
Correct
02.
Q: Πότε χρησιμοποιείται κυρίως το πρόγραμμα ελέγχου ταχύτητα III;
A: Όταν η ζήτηση θέρμανσης είναι υψηλή
Correct
03.
Q: Γιατί δεν είναι απαραίτητο για τον εγκαταστάτη να μεταφέρει επιπλέον απόθεμα ανταλλακτικών στο αυτοκίνητό του;
A: Λόγω της συμβατότητας του ALPHA1 L με πολλά συστήματα θέρμανσης
Correct
04.
Q: Πόσα διαφορετικά προγράμματα ελέγχου έχει ο ALPHA1 L;
A: 5
Correct
05.
Q: Πώς ταυτοποιείτε τον κωδικό προϊόντος σε μια παλιά αντλία;
A: Οποιοδήποτε από τα παραπάνω
Correct
06.
Q: Τι φωτίζεται απευθείας όταν εισάγετε τον κωδικό προϊόντος και επιλέξετε την εφαρμογή σας;
A: Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση