8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

4 Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

6 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

8 Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων test this time

Correct
01.
Q: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον κινητήρα από μία κακής ποιότητας τροφοδοσία ρεύματος;
A: Μέσω μίας ηλεκτρονικής προστασίας κινητήρα που ανιχνεύει όλες τις πιθανές διακυμάνσεις
Correct
02.
Q: Τι μπορεί να γίνει στη γεώτρηση σε περίπτωση που η άμμος συνεχίσει να εισέρχεται σε μία γεώτρηση αφότου έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Ο χειριστής του γεωτρύπανου μπορεί να λειτουργήσει την αντλία στη μέγιστη παροχή της για μικρές χρονικές περιόδους για μερικές ημέρες
Correct
03.
Q: Ο έλεγχος παράκαμψης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης της απόδοσης μίας αντλίας, αλλά ποιο είναι το μειονέκτημα της διαδικασίας;
A: Χάνεται ενέργεια καθώς η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα
Correct
04.
Q: Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;
A: Εύκαμπτοι σωλήνες
Correct
05.
Q: Τι σημαίνει ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι το φίλτρο άμμου της γεώτρησης έχει βελτιωθεί ώστε η γεώτρηση να δίνει καθαρό, απαλλαγμένο από άμμο νερό
Correct
06.
Q: Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;
A: Στις παράκτιες περιοχές
Correct
07.
Q: Γιατί είναι καλή ιδέα να διανοίξετε μία γεώτρηση εκεί όπου η στάθμη των υπόγειων υδάτων είναι όσο το δυνατό πιο υψηλή;
A: Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση ως το νερό τόσο πιο μικρό είναι το κόστος διάνοιξης της γεώτρησης και ακολούθως η άντληση του νερού στην επιφάνεια
Correct
08.
Q: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;
A: Εξ αποστάσεως online παρακολούθηση