8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Κανονικό

Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;

Ερώτηση  3 of 8 Κανονικό

Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία μίας αντλίας, πώς ένας μετατροπέας συχνότητας μπορεί να βελτιώσει την εγκατάστασή σας;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;
A: Στις παράκτιες περιοχές
Correct
Q: Τι μπορεί να γίνει στη γεώτρηση σε περίπτωση που η άμμος συνεχίσει να εισέρχεται σε μία γεώτρηση αφότου έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Ο χειριστής του γεωτρύπανου μπορεί να λειτουργήσει την αντλία στη μέγιστη παροχή της για μικρές χρονικές περιόδους για μερικές ημέρες
Correct
Q: Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;
A: Εύκαμπτοι σωλήνες
Correct
Q: Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;
A: Η αντλία ενδέχεται να μην μπορεί να δώσει την απαιτούμενη παροχή
Correct
Q: Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αντίθλιψη του νερού;
A: Όσο περισσότερο αυξάνεται η αντίθλιψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τόσο περισσότερη πίεση απαιτείται για την ανύψωση των υπόγειων υδάτων στην επιφάνεια
Correct
Q: Γιατί είναι καλή ιδέα να διανοίξετε μία γεώτρηση εκεί όπου η στάθμη των υπόγειων υδάτων είναι όσο το δυνατό πιο υψηλή;
A: Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση ως το νερό τόσο πιο μικρό είναι το κόστος διάνοιξης της γεώτρησης και ακολούθως η άντληση του νερού στην επιφάνεια
Correct
Q: Ο έλεγχος παράκαμψης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης της απόδοσης μίας αντλίας, αλλά ποιο είναι το μειονέκτημα της διαδικασίας;
A: Χάνεται ενέργεια καθώς η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα
Correct
Q: Σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία μίας αντλίας, πώς ένας μετατροπέας συχνότητας μπορεί να βελτιώσει την εγκατάστασή σας;
A: Διατίθεται με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα