8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Κανονικό

Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;

Ερώτηση  2 of 8 Κανονικό

Τι μπορεί να προκαλέσει απώλεια τριβής στους σωλήνες;

Ερώτηση  6 of 8 Κανονικό

Πώς η υπέρταση και η πτώση τάσης, η μη ισορροπία φάσεων και η απώλεια φάσεων επηρεάζουν τον κινητήρα της αντλίας;

Ερώτηση  7 of 8 Κανονικό

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων test this time

Correct
Q: Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;
A: Εύκαμπτοι σωλήνες
Correct
Q: Τι μπορεί να προκαλέσει απώλεια τριβής στους σωλήνες;
A: Η επικάθιση αλάτων
Correct
Q: Τι σημαίνει ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι το φίλτρο άμμου της γεώτρησης έχει βελτιωθεί ώστε η γεώτρηση να δίνει καθαρό, απαλλαγμένο από άμμο νερό
Correct
Q: Τι μπορεί να γίνει στη γεώτρηση σε περίπτωση που η άμμος συνεχίσει να εισέρχεται σε μία γεώτρηση αφότου έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Ο χειριστής του γεωτρύπανου μπορεί να λειτουργήσει την αντλία στη μέγιστη παροχή της για μικρές χρονικές περιόδους για μερικές ημέρες
Correct
Q: Γιατί είναι καλή ιδέα να διανοίξετε μία γεώτρηση εκεί όπου η στάθμη των υπόγειων υδάτων είναι όσο το δυνατό πιο υψηλή;
A: Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση ως το νερό τόσο πιο μικρό είναι το κόστος διάνοιξης της γεώτρησης και ακολούθως η άντληση του νερού στην επιφάνεια
Correct
Q: Πώς η υπέρταση και η πτώση τάσης, η μη ισορροπία φάσεων και η απώλεια φάσεων επηρεάζουν τον κινητήρα της αντλίας;
A: Αυξάνουν τη θερμοκρασία του κινητήρα, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του
Correct
Q: Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;
A: Η αντλία ενδέχεται να μην μπορεί να δώσει την απαιτούμενη παροχή
Correct
Q: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;
A: Εξ αποστάσεως online παρακολούθηση