8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 8 Κανονικό

Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;

Ερώτηση  3 of 8 Κανονικό

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη ροή περί τον κινητήρα για να εξασφαλίζεται η επαρκής ψύξη του κινητήρα;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Γιατί είναι καλή ιδέα να διανοίξετε μία γεώτρηση εκεί όπου η στάθμη των υπόγειων υδάτων είναι όσο το δυνατό πιο υψηλή;
A: Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση ως το νερό τόσο πιο μικρό είναι το κόστος διάνοιξης της γεώτρησης και ακολούθως η άντληση του νερού στην επιφάνεια
Correct
Q: Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;
A: Στις παράκτιες περιοχές
Correct
Q: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;
A: Εξ αποστάσεως online παρακολούθηση
Correct
Q: Τι είδους σωλήνες κατάθλιψης έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μην δημιουργήσουν επικαθίσεις αλάτων;
A: Εύκαμπτοι σωλήνες
Correct
Q: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον κινητήρα από μία κακής ποιότητας τροφοδοσία ρεύματος;
A: Μέσω μίας ηλεκτρονικής προστασίας κινητήρα που ανιχνεύει όλες τις πιθανές διακυμάνσεις
Correct
Q: Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αντίθλιψη του νερού;
A: Όσο περισσότερο αυξάνεται η αντίθλιψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τόσο περισσότερη πίεση απαιτείται για την ανύψωση των υπόγειων υδάτων στην επιφάνεια
Correct
Q: Τι μπορεί να γίνει στη γεώτρηση σε περίπτωση που η άμμος συνεχίσει να εισέρχεται σε μία γεώτρηση αφότου έχει πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της γεώτρησης;
A: Ο χειριστής του γεωτρύπανου μπορεί να λειτουργήσει την αντλία στη μέγιστη παροχή της για μικρές χρονικές περιόδους για μερικές ημέρες
Correct
Q: Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη ροή περί τον κινητήρα για να εξασφαλίζεται η επαρκής ψύξη του κινητήρα;
A: 0,15 m/s