8 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  8 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 8 Κανονικό

1 Σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία μίας αντλίας, πώς ένας μετατροπέας συχνότητας μπορεί να βελτιώσει την εγκατάστασή σας;

Ερώτηση  2 of 8 Κανονικό

2 Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;

Ερώτηση  4 of 8 Κανονικό

4 Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;

Ερώτηση  5 of 8 Κανονικό

5 Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;

Ερώτηση  7 of 8 Κανονικό

7 Τι μπορεί να προκαλέσει απώλεια τριβής στους σωλήνες;

Ερώτηση  8 of 8 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  17 - Άντληση Υπόγειων Ύδάτων test this time

Correct
01.
Q: Σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία μίας αντλίας, πώς ένας μετατροπέας συχνότητας μπορεί να βελτιώσει την εγκατάστασή σας;
A: Διατίθεται με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα
Correct
02.
Q: Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίζετε πάντα την κατάσταση της αντλίας σας;
A: Εξ αποστάσεως online παρακολούθηση
Correct
03.
Q: Ο έλεγχος παράκαμψης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ρύθμισης της απόδοσης μίας αντλίας, αλλά ποιο είναι το μειονέκτημα της διαδικασίας;
A: Χάνεται ενέργεια καθώς η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη ταχύτητα
Correct
04.
Q: Σε ποιες περιοχές υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος άντλησης διαβρωτικών υπόγειων υδάτων;
A: Στις παράκτιες περιοχές
Correct
05.
Q: Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις χρήσης μιας μικρότερης από το απαιτούμενο αντλίας σε μια γεώτρηση;
A: Η αντλία ενδέχεται να μην μπορεί να δώσει την απαιτούμενη παροχή
Correct
06.
Q: Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αντίθλιψη του νερού;
A: Όσο περισσότερο αυξάνεται η αντίθλιψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, τόσο περισσότερη πίεση απαιτείται για την ανύψωση των υπόγειων υδάτων στην επιφάνεια
Correct
07.
Q: Τι μπορεί να προκαλέσει απώλεια τριβής στους σωλήνες;
A: Η επικάθιση αλάτων
Correct
08.
Q: Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον κινητήρα από μία κακής ποιότητας τροφοδοσία ρεύματος;
A: Μέσω μίας ηλεκτρονικής προστασίας κινητήρα που ανιχνεύει όλες τις πιθανές διακυμάνσεις