Τα βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα όπως τα ξέρουμε

Εξερευνήστε τα βιομηχανικά ακάθαρτα ύδατα και μάθετε για τη σημασία της ποιότητας του νερού και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό