Επαναχρησιμοποίηση νερού - Από εξαρτήματα σε συστήματα

Ενημερωθείτε για τις διάφορες προκλήσεις επεξεργασίας νερού και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν όταν επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ολόκληρα τα συστήματα αντί στα ξεχωριστά εξαρτήματα.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό