Γιατί να επαναχρησιμοποιούμε το Νερό στη Βιομηχανία

Ανακαλύψτε γιατί είναι τόσο σημαντική η επαναχρησιμοποίηση του νερού για βιομηχανικούς σκοπούς.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό