Μία βασική εισαγωγή στα Συμφωνητικά Σέρβις

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα σύναψης ενός Συμφωνητικού Σέρβις με τη Grundfos και κάνετε μια επισκόπηση των διαφορετικών στρατηγικών σέρβις.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 1
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 8 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό