6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 6 Αρχικό

Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;

Ερώτηση  2 of 6 Αρχικό

Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;

Ερώτηση  4 of 6 Αρχικό

Προσδιορίστε τους παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών απαιτήσεων μανομετρικού ύψος της αντλίας;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;
A: 15ppm
Correct
Q: Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;
A: Το ελάχιστο μέγεθος της αντλίας
Correct
Q: Ποιοι είναι οι δύο παράγοντες που πρέπει να εξασφαλιστούν όταν υπολογίζεται το συνολικό μανομετρικό ύψος για μία αντλία υπόγειων υδάτων;
A: Δεν υπάρχει ύψος αναρρόφησης. Αντίθετα, υπάρχει στατική στάθμη υπόγειου ύδατος και η αντίθλιψη θα πρέπει να προστεθεί στην ανυψωτική ικανότητα.
Correct
Q: Προσδιορίστε τους παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των συνολικών απαιτήσεων μανομετρικού ύψος της αντλίας;
A: Παροχή αντλίας
Correct
Q: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
A: Η αντίθλιψη είναι η διαφορά μεταξύ της στατικής και της δυναμικής στάθμης νερού.
Correct
Q: Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστή αναφορικά με μια φυγοκεντρική αντλία;
A: Εάν η αντλία αντλεί σε χαμηλότερη παροχή, δίνει υψηλότερο μανομετρικό ύψος.