6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  2 of 6 Αρχικό

Πόσες ώρες θα λειτουργήσει ημερησίως μια σωστά διαστασιολογημένη αντλία για να ανταποκριθεί στη ζήτηση;

Ερώτηση  4 of 6 Αρχικό

Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Πώς υπολογίζουμε την απαίτηση μανομετρικού ύψους από την αντλία;
A: Ανυψωτική ικανότητα + στατική στάθμη ύδατος + αντίθλιψη στη γεώτρηση + πιεζομετρικό ύψος της διάταξης εφαρμογής + απώλεια τριβής στους σωλήνες
Correct
Q: Πόσες ώρες θα λειτουργήσει ημερησίως μια σωστά διαστασιολογημένη αντλία για να ανταποκριθεί στη ζήτηση;
A: 12-18 ώρες
Correct
Q: Ποιοι είναι οι δύο παράγοντες που πρέπει να εξασφαλιστούν όταν υπολογίζεται το συνολικό μανομετρικό ύψος για μία αντλία υπόγειων υδάτων;
A: Δεν υπάρχει ύψος αναρρόφησης. Αντίθετα, υπάρχει στατική στάθμη υπόγειου ύδατος και η αντίθλιψη θα πρέπει να προστεθεί στην ανυψωτική ικανότητα.
Correct
Q: Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;
A: Το ελάχιστο μέγεθος της αντλίας
Correct
Q: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
A: Η αντίθλιψη είναι η διαφορά μεταξύ της στατικής και της δυναμικής στάθμης νερού.
Correct
Q: Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;
A: 15ppm