6 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  6 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  3 of 6 Αρχικό

Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;

Ερώτηση  4 of 6 Αρχικό

Πόσες ώρες θα λειτουργήσει ημερησίως μια σωστά διαστασιολογημένη αντλία για να ανταποκριθεί στη ζήτηση;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;

Ερώτηση  6 of 6 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  15 - Διαστασιολόγηση αντλίας test this time

Correct
Q: Πώς υπολογίζουμε την απαίτηση μανομετρικού ύψους από την αντλία;
A: Ανυψωτική ικανότητα + στατική στάθμη ύδατος + αντίθλιψη στη γεώτρηση + πιεζομετρικό ύψος της διάταξης εφαρμογής + απώλεια τριβής στους σωλήνες
Correct
Q: Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
A: Η αντίθλιψη είναι η διαφορά μεταξύ της στατικής και της δυναμικής στάθμης νερού.
Correct
Q: Ποιο είναι το όριο σωματιδίων άμμου στο νερό γεώτρησης όπως συνιστάται από τον US EPA και τον Εθνικό Οργανισμό Ύδρευσης;
A: 15ppm
Correct
Q: Πόσες ώρες θα λειτουργήσει ημερησίως μια σωστά διαστασιολογημένη αντλία για να ανταποκριθεί στη ζήτηση;
A: 12-18 ώρες
Correct
Q: Ποια από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστή αναφορικά με μια φυγοκεντρική αντλία;
A: Εάν η αντλία αντλεί σε χαμηλότερη παροχή, δίνει υψηλότερο μανομετρικό ύψος.
Correct
Q: Ποιες από τις παρακάτω παραμέτρους καθορίζεται από την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής;
A: Το ελάχιστο μέγεθος της αντλίας