Διαστασιολόγηση αντλίας

15 - Διαστασιολόγηση αντλίας

Μάθετε πώς να βρίσκετε το μέγεθος της αντλίας που απαιτείται για μία ζώνη άρδευσης.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 4
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:04:42

Υπολογισμός της παροχής της αντλίας

Μάθετε πώς να υπολογίζετε την παροχή της αντλίας.

00:04:40

Μάθετε πώς να υπολογίζετε πόσο μανομετρικό ύψος πρέπει να παράγει η αντλία

Μάθετε πώς να υπολογίζετε το μανομετρικό ύψος της αντλίας.

Ανάγνωση μίας καμπύλης αντλίας

Μάθετε πώς να διαβάζετε μία καμπύλη αντλίας και να καταλαβαίνετε τη σχέση μεταξύ παροχής και μανομετρικού ύψους.

Λειτουργία γεώτρησης υπόγειων υδάτων

Μάθετε πώς λειτουργεί μία γεώτρηση υπόγειων υδάτων.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει