3 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  3 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 3 Αρχικό

Ποιες δύο τιμές δεδομένων πρέπει να καταχωρήσετε πριν τη διαστασιολόγηση του προϊόντος σας βάσει εφαρμογής;

Ερώτηση  3 of 3 Αρχικό

Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους κατά τη διαστασιολόγηση μιας αντλίας σύμφωνα με την οικογένεια αντλιών;

Ερώτηση  3 of 3 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

Επιτευχθέντα σήματα:

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC test this time

Πώς θα βαθμολογούσατε αυτό το μάθημα;

Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε τη βαθμολογία σας γι\' αυτό το μάθημα. Θυμηθείτε ότι πρέπει να συνδεθείτε πριν κάνετε το τεστ για να μπορέσετε να δώσετε τη βαθμολογία σας.

Correct
Q: Ποιες δύο τιμές δεδομένων πρέπει να καταχωρήσετε πριν τη διαστασιολόγηση του προϊόντος σας βάσει εφαρμογής;
A: Μανομετρικό ύψος και παροχή
Correct
Q: Πώς ταξινομούνται τα προϊόντα όταν εκτελείτε μια γρήγορη διαστασιολόγηση αντλίας;
A: Σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με το καλύτερο κόστος κύκλου ζωής
Correct
Q: Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους κατά τη διαστασιολόγηση μιας αντλίας σύμφωνα με την οικογένεια αντλιών;
A: Ναι