3 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  3 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 3 Αρχικό

Ποιες δύο τιμές δεδομένων πρέπει να καταχωρήσετε πριν τη διαστασιολόγηση του προϊόντος σας βάσει εφαρμογής;

Ερώτηση  2 of 3 Αρχικό

Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους κατά τη διαστασιολόγηση μιας αντλίας σύμφωνα με την οικογένεια αντλιών;

Ερώτηση  3 of 3 Αρχικό

Σε ποιον από αυτούς τους παράγοντες δεν βασίζονται οι υπολογισμοί για την κατανάλωση ενέργειας;

Ερώτηση  3 of 3 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  78 - Διαστασιολόγηση των αντλιών σας στο GPC test this time

Correct
Q: Ποιες δύο τιμές δεδομένων πρέπει να καταχωρήσετε πριν τη διαστασιολόγηση του προϊόντος σας βάσει εφαρμογής;
A: Μανομετρικό ύψος και παροχή
Correct
Q: Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε πρόσθετες παραμέτρους κατά τη διαστασιολόγηση μιας αντλίας σύμφωνα με την οικογένεια αντλιών;
A: Ναι
Correct
Q: Σε ποιον από αυτούς τους παράγοντες δεν βασίζονται οι υπολογισμοί για την κατανάλωση ενέργειας;
A: Πίεση