Ο ρόλος της Grundfos στη Βιομηχανία

Παρακολουθήστε μία εισαγωγή σχετικά με την Grundfos στη Βιομηχανία και τους λόγους για τους οποίους είναι ένας δυνατός παίκτης σε αυτήν την αγορά.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό