Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

68 - Η διαδρομή βιομηχανικών λύσεων αντλιών

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Grundfos είναι ένας προμηθευτής αντλιών, ωστόσο είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αυτό το μάθημα θα σας ξεναγήσει στους πολυάριθμους τομείς του κλάδου για τους οποίους η Grundfos προσφέρει λύσεις και υποστήριξη.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 5
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Αρχικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:01:08

Ο ρόλος της Grundfos στη Βιομηχανία

Παρακολουθήστε μία εισαγωγή σχετικά με την Grundfos στη Βιομηχανία και τους λόγους για τους οποίους είναι ένας δυνατός παίκτης σε αυτήν την αγορά.

00:02:31

Grundfos iSOLUTIONS: Από τα προϊόντα στις λύσεις

Ανακαλύψτε πώς η Grundfos καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ηγηθεί των αλλαγών μέσα από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση επανεστιάζοντας την προσοχή μας από τις αντλίες στις λύσεις.

00:02:23

Τομέας εφαρμογής: Έλεγχος θερμοκρασίας

Μάθετε πώς οι βιομηχανικές λύσεις της Grundfos μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειάς σας.

00:02:16

Τομέας εφαρμογής: Επεξεργασία νερού

Ερευνήστε τις ολοκληρωμένες λύσεις της Grundfos και πώς προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο μείωσης της κατανάλωσης νερού.

00:01:49

Τομέας εφαρμογής: Βιομηχανικές διεργασίες

Ενημερωθείτε για τις βιομηχανικές διεργασίες και πώς ο αλληλοσυνδυαζόμενος εξοπλισμός παραγωγής από την Grundfos μπορεί να εξασφαλίσει μία αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει