Εισαγωγή στους πύργους ψύξης

Βρείτε πώς ένας πύργος ψύξης έχει σχεδιαστεί για να ψύχει μεγάλες ποσότητες νερού που κυκλοφορούν σε ένα σύστημα ψύξης και μάθετε για τους διάφορους τύπους πύργων ψύξης.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό