Ο ρόλος των αντλιών στους πύργους ψύξης

35 - Ο ρόλος των αντλιών στους πύργους ψύξης

Σε αυτό το μάθημα θα γίνει μια εισαγωγή σχετικά με το ρόλο των αντλιών στους πύργους ψύξης, όταν χρησιμοποιούνται για ψύξη σε βιομηχανικές διεργασίες.

Ξεκινήστε το μάθημα

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό

Επισκόπηση μαθήματος

00:03:47

Εισαγωγή στους πύργους ψύξης

Βρείτε πώς ένας πύργος ψύξης έχει σχεδιαστεί για να ψύχει μεγάλες ποσότητες νερού που κυκλοφορούν σε ένα σύστημα ψύξης και μάθετε για τους διάφορους τύπους πύργων ψύξης.

00:03:19

Πώς να βελτιστοποιήσετε ενεργειακά έναν πύργο ψύξης

Ανακαλύψτε πώς να βελτιστοποιήστε ενεργειακά τον πύργο ψύξης σας και τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία όλου του συστήματός σας.

00:03:08

Πώς να συνδέσετε μία αντλία Grundfos σε έναν πύργο ψύξης

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την αντλία σας στο Grundfos GO, που θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε την αντλία σας και τον πύργο ψύξης σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Ελέγξτε τις Γνώσεις σας

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις για να δείτε τι έχετε μάθει