Πώς να συνδέσετε μία αντλία Grundfos σε έναν πύργο ψύξης

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε την αντλία σας στο Grundfos GO, που θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργήσετε την αντλία σας και τον πύργο ψύξης σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 15 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό