Βρίσκοντας νερό για το φαγητό μας

Η εύρεση του νερού και η μεταφορά του εκεί που χρειάζεται για την παραγωγή τροφίμων ήταν από καιρό μια πρόκληση. Ακούστε τον καθηγητή Søren Rud Keiding να συζητά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για να βρούμε νερό για τα τρόφιμά μας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό