Πώς μετακινούμε το νερό;

Tο νερό είναι εξαιρετικά συνεκτικό, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε το νερό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ακούστε τον καθηγητή Søren Rud Keiding να εξηγεί τις ιδιαιτερότητες.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό