Πώς το νερό καθορίζει το κλίμα

Το νερό έχει βασικές ιδιότητες που το καθιστούν μοναδικό, με μεγάλες επιπτώσεις στο κλίμα και την εξέλιξη της ίδιας της ζωής. Ακούστε τον καθηγητή Søren Rud Keiding να μιλά για τη σημασία του νερού στην διαμόρφωση του κλίματος και στην διασφάλιση της ζωής στον κόσμο μας.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό