Πώς επηρεάζουμε τον κύκλο νερού

Ο κύκλος του νερού και το νερό γενικά είναι αυτό που καθιστά δυνατή τη ζωή. Ωστόσο, οι ενέργειές μας επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον κύκλο του νερού. Ακούστε τον καθηγητή Søren Rud Keiding να συζητά τη σημασία του κύκλου του νερού

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό