Γιατί το νερό είναι τόσο καθοριστικό για τη ζωή;

Το νερό είναι σημαντικό για τη προστασία και τη διατήρηση της ζωής μας, χωρίς αυτό θα ζούσαμε μία ή δύο ημέρες. Ακούστε από τον καθηγητή Søren Rud Keiding γιατί το νερό είναι απολύτως απαραίτητο για τη ζωή στη Γη.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό