Γιατί το νερό είναι τόσο σπουδαίο;

Το νερό είναι συναρπαστικό και πιθανώς το πιο σημαντικό μόριο στη Γη! Ακούστε τον καθηγητή Søren Rud Keiding να εξηγεί γιατί είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τις ιδιότητες του νερού.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 6
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 30 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό