Εισαγωγή στα Ακάθαρτα ΄Υδατα σε εμπορικά κτίρια

Μάθετε για τους διαφορετικούς τύπους ακάθαρτων υδάτων στα εμπορικά κτίρια και πώς διαχειρίζονται.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 4
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 12 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό