Εισαγωγή στην απολύμανση νερού

Γιατί είναι τόσο σημαντική η απολύμανση του νερού και πώς αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια της λεγιονέλλας;

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 9 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό