Μέθοδοι απολύμανσης νερού και η μέθοδος διοξειδίου του χλωρίου

Μάθετε για τις διάφορες μεθόδους απολύμανσης νερού και ποια είναι η πιο αποτελεσματική.

Επισκόπηση μαθήματος

Ενότητες
Ενότητες : 3
Χρόνος ολοκλήρωσης
Χρόνος ολοκλήρωσης : 9 λεπτά
Επίπεδο δυσκολίας
Επίπεδο δυσκολίας : Κανονικό