4 ερωτήσεις Αρχικό

Test του ECADEMY

49 - Γεωτρήσεις νερού και άλλες εφαρμογές υπόγειων υδάτων

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  4 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 4 Αρχικό

1 Οι αντλίες Grundfos για γεωτρήσεις νερού σε κτήρια κατοικιών έχουν τις ακόλουθες διαμέτρους …

Ερώτηση  4 of 4 Αρχικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  49 - Γεωτρήσεις νερού και άλλες εφαρμογές υπόγειων υδάτων

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  49 - Γεωτρήσεις νερού και άλλες εφαρμογές υπόγειων υδάτων test this time

Correct
01.
Q: Οι αντλίες Grundfos για γεωτρήσεις νερού σε κτήρια κατοικιών έχουν τις ακόλουθες διαμέτρους …
A: 3 "και 4"
Correct
02.
Q: Ο μετατροπέας συχνότητας (VFD) στην Grundfos SQE είναι …
A: Ενσωματωμένος στην ίδια τη μονάδα
Correct
03.
Q: Η Grundfos SQE προσφέρει…
A: Όλα τα παραπάνω
Correct
04.
Q: Οι SQ και SQE είναι εξοπλισμένες με αυτά τα προηγμένα χαρακτηριστικά …
A: Ομαλή εκκίνηση και προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας, της υπερφόρτωσης και της υπέρτασης