Νομικά θέματα και πολιτικές

Όροι χρήσης

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.
 
Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται όταν χρησιμοποιείτε ψηφιακές λύσεις (εφεξής "Ψηφιακές Λύσεις") που παρέχονται από μία εταιρία που ανήκει στον Όμιλο Grundfos, δηλαδή μία εταιρία που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στην Grundfos Holding A/S (εφεξής "Grundfos" ή "εμείς"/"εμάς"/"μας").

Περιγραφή των Υπηρεσιών


Όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις μπορείτε να

έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες

που παρέχονται από την Grundfos.

Οι Ψηφιακές Λύσεις αποτελούνται από την ιστοσελίδα της

Grundfos, τις εφαρμογές της Grundfos και άλλες ψηφιακές

υπηρεσίες και λογαριασμούς χρήστη για αυτές τις λύσεις

Grundfos. Ορισμένες Ψηφιακές Λύσεις ενδέχεται να

διατίθενται μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Ορισμένες

Ψηφιακές Λύσεις μπορεί να διατίθενται δωρεάν και άλλες

μόνο επί πληρωμή ή δωρεάν αλλά με συμπληρωματικές

υπηρεσίες επί πληρωμή. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής

της κατάστασης  μίας Ψηφιακής Λύσης ανά πάσα στιγμή,

αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για

οποιεσδήποτε υπηρεσίες χωρίς να λάβετε ξεχωριστή

ειδοποίηση και πληροφορίες.  Ορισμένες Ψηφιακές Λύσεις

ενδέχεται να χρειάζονται ξεχωριστή αγορά υλικού ή

διατάξεων που διευκολύνουν τη λειτουργία της Ψηφιακής

Λύσης.

Αποδοχή των Όρων

Οι Ψηφιακές Λύσεις που σας παρέχει η Grundfos, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερώσεων, βελτιώσεων, καινούριων χαρακτηριστικών κ.λπ., υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η Grundfos διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς εσάς. Η ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Κατά τη σύνδεσή σας στις Ψηφιακές Λύσεις ή κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν έχετε αποκτήσει πρόσβαση στις Ψηφιακές Λύσεις βάσει μίας ξεχωριστής σύμβασης με την Grundfos (εφεξής η "Σύμβαση"), οι όροι της Σύμβασης θα υπερισχύουν αυτών των παρόντων Όρων Χρήσης στις περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρχει σύγκρουση των όρων.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλώ συμβουλευτείτε την Πολιτική μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν μοιράζεστε ή συλλέγετε προσωπικά στοιχεία ενός τρίτου, δηλαδή, ενός υπαλλήλου, συνεργάτη ή πελάτη, επιβεβαιώνετε ότι έχετε την άδεια να κάνετε κάτι τέτοιο και επιπλέον υποχρεούστε να προωθήσετε την Πολιτική μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου σε αυτό το τρίτο μέρος όπου αυτό απαιτείται.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Grundfos παρέχει τις Ψηφιακές Λύσεις ως υπηρεσία και, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση,  για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς, σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν. Δεν πρέπει να ενεργείτε βάσει των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Ψηφιακών Λύσεων χωρίς να ζητάτε προσωπική βοήθεια από την Grundfos. Οι Ψηφιακές Λύσεις ενδέχεται να απευθύνονται σε επαγγελματίες αποκλειστικά, π.χ. επαγγελματίες εγκαταστάτες. Αν και έχουμε προσπαθήσει να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, το λογισμικό και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες των Ψηφιακών Λύσεων όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, οι Ψηφιακές Λύσεις μπορεί να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις για τις οποίες αποποιούμαστε κάθε είδους ευθύνη. Το υλικό και τo περιεχόμενο των Ψηφιακών Λύσεων παρέχεται «ως έχει» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Ούτε η Grundfos ούτε καμία από τις συνδεδεμένες εταιρίες της είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε καταστροφή σε ή απώλεια υλικού, λογισμικού ή αρχείων που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή από την ηλεκτρονική λήψη ή χρήση των στοιχείων από/στις Ψηφιακές Λύσεις. Κατά συνέπεια, η Grundfos δεν εγγυάται ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ψηφιακές Λύσεις, είτε από την Grundfos

ή εκ μέρους της Grundfos (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών λήψεων δωρεάν λογισμικού) θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι απρόσκοπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται από την Grundfos  είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα προγραμματισμού ή είναι πλήρως λειτουργικοί ή ακριβείς. Η Grundfos καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντηρεί τις Ψηφιακές Λύσεις και τη λειτουργία τους, αλλά η Grundfos δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε ελάττωμα ενδέχεται να υπάρχει στις Ψηφιακές Λύσεις ή στη λειτουργία των Ψηφιακών Λύσεων.

Η Grundfos μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να καθιστά εφαρμογές τρίτων μερών διαθέσιμες. Η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ή/και εφαρμογών τρίτων μερών γίνεται με δική σας ευθύνη.

Εκτός κι αν αναφέρεται ρητά σε μία Σύμβαση, σε υλικά πώλησης ή άλλα επίσημα έγγραφα από την Grundfos, οι Ψηφιακές Λύσεις δεν διαθέτουν ανοχή στα σφάλματα και δεν είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες ή δεν προορίζονται για τον έλεγχο εξοπλισμού σε επικίνδυνα περιβάλλοντα που απαιτούν απόδοση με προστασία κατά των βλαβών, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων πλοήγησης αεροσκαφών ή επικοινωνίας, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, μηχανήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή οπλικά συστήματα, οποιαδήποτε στρατιωτική χρήση στην οποία η αστοχία της(ων) Ψηφιακής(ών) Λύσης(εων) θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρή φυσική ή περιβαλλοντική καταστροφή.

Σε καμία περίπτωση  η Grundfos ή οποιδήποτε από  τις συνδεδεμένες εταιρίες της δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε συναφή, αποθετική ή κυρωτικού χαρακτήρα αποζημίωση.

Το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να μην επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή την απαλλαγή της ευθύνης για συναφείς, αποθετικές αποζημιώσεις. Κατά συνέπεια, ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ή εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, η ευθύνη της Grundfos και των συνδεδεμένων εταιριών της θα περιορίζεται ή θα απαλλάσσεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και σε καμία περίπτωση η συνολική οφειλή της Grundfos ή οποισαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρίες της δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς, εάν καταβλήθηκε, για τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων.

Λογαριασμός Χρήστη και Χρήση των Ψηφιακών Λύσεων

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού και του λογαριασμού σας.

Επιπλέον, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε την Grundfos άμεσα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Grundfos δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα χρήσης του κωδικού ή του λογαριασμού σας από κάποιον άλλον, είτε εις γνώσιν σας ή όχι.

Η Grundfos θα θεωρεί ότι οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, διαθέτει και την κατάλληλη εξουσιοδότηση να ενεργεί εκ μέρους σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή και τη διατήρηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων που θα δοθούν από εσάς στην Grundfos για το σκοπό των Ψηφιακών Λύσεων, π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τιμολόγησης, αλλαγή άδειας/ρόλου, κ.λπ., καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας αυτών των πληροφοριών. Εάν παρέχετε πληροφορίες ή δεδομένα στην Grundfos εκ μέρους ή σχετικά με ένα τρίτο μέρος ή εάν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις για να τροποποιήσετε, βαθμονομήσετε ή να πραγματοποιήσετε παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε εξοπλισμό εκ μέρους ή σχετικά με ένα τρίτο μέρος, θα προβείτε σε αυτές τις ενέργειες μόνο στην περίπτωση που είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος από το εν λόγω τρίτο μέρος.

Παράνομη ή Απαγορευμένη Χρήση

Ως προϋπόθεση της χρήσης σας των Ψηφιακών Λύσεων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε

τις Ψηφιακές Λύσεις με οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, να απενεργοποιήσει ή να υπερφορτώσει οποιονδήποτε διακομιστή της Grundfos ή τα συνδεδεμένα δίκτυα σε οποιονδήποτε διακομιστή της Grundfos ή να επέμβετε στη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Ψηφιακές Λύσεις, σε άλλους λογαριασμούς ή σε οποιονδήποτε διακομιστή της Grundfos μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.  Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε τρόπου, το οποίο δεν είναι σκοπίμως διαθέσιμο μέσω των Ψηφιακών Λύσεων.

Δεν επιτρέπεται να εισαγάγετε ηλεκτρονικού ιούς, trojans, worms ή άλλο υλικό, το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ή περιλαμβάνει περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, εκφοβιστικό, δυσφημιστικό, παραβιάζει το απόρρητο, παραβιάζει τα δικαιώματα της διανοητικής ιδιοκτησίας, αποτελεί ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή είναι επιζήμιο με οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους ή ανάρμοστο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις για σκοπούς διαφήμισης ή εμποριίας εκτός κι αν κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με μία Σύμβαση.

Διανοητική Ιδιοκτησία και Δεδομένα

Οι Ψηφιακές Λύσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία που τις αποτελούν, περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως των γραφικών παραστάσεων, των δεδομένων, του λογισμικού, των κειμένων και των λογότυπων των Ψηφιακών Λύσεων, προστατεύονται από τη Νομοθεσία περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η Grundfos σας παραχωρεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μετακλητή άδεια χρήσης των Ψηφιακών Λύσεων, όπως ορίζεται για κάθε Ψηφιακή Λύση. Δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε, να πραγματοποιήσετε αντίστροφη μεταγλώττιση (decompile), ανάστροφη μηχανική (reverse engineer), να αποσυναρμολογήσετε, να προσπαθήσετε να εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από οποιεσδήποτε από τις Ψηφιακές Λύσεις.

Η Grundfos δεν θα αποκτήσει την κυριότητα οποιωνδήποτε δεδομένων παρέχετε στην Ψηφιακή Λύση. Βάσει της Σύμβασης (εάν υπάρχει) και διαφορετικά, βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, η Grundfos αποκτά: (i) μία μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδεια να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να καθιστά διαθέσιμη την Ψηφιακή Λύση και (ii) μία μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια, μόνιμη, αμετάκλητη, απεριόριστη, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων άδειας να χρησιμοποιεί ανώνυμα δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό.

Αυτά τα (μη προσωπικά) δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα εξοπλισμού σχετικά με αντλίες, λέβητες, συστήματα θέρμανσης και άλλους τύπους εξοπλισμού άμεσα ή έμμεσα ενσωματωμένου στις Ψηφιακές Λύσεις. Τα δεδομένα εξοπλισμού περιλαμβάνουν π.χ. αριθμούς σειράς προϊόντων, παροχής και πίεση νερού, κατάθλιψης νερού και ακάθαρτων υδάτων, χρήση ισχύος, θερμοκρασία, άλλη χρήση ή δεδομένα αισθητήρα, εκθέσεις λάθους, κατάσταση συντήρησης, επισκέψεις συντήρησης που εκκρεμούν, ημερολόγια χρήσης, κ.λπ.

Η Grundfos κατέχει όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την(ις) Ψηφιακή(ές) Λύση(εις) (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) και στην περίπτωση που αυτά τα δικαιώματα ανήκουν σε εσάς, τότε τα μεταβιβάζετε αυτόματα στην Grundfos.

Οποιουδήποτε είδους άλλη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή κάποιου από τα στοιχεία τους αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων εκτός κι αν υπάρχει πρότερη και ρητώς γραπτή εξουσιοδότηση από την Grundfos.

Με την επιφύλαξη των όρων οποιασδήποτε Σύμβασης και των όρων της Πολιτικής μας περί Ιδιωτικού Απορρήτου, η Grundfos ενδέχεται  – αλλά δεν είναι υποχρεωμένη -  να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για μια εύλογη χρονική περίοδο για να διευκολύνει την ενσωμάτωση και την ποιότητα της χρηστικότητας των Ψηφιακών Λύσεων, σε περίπτωση που επιλέξετε να επανεγγραφείτε στις Ψηφιακές Λύσεις. Η Grundfos μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα χρονική στιγμή μετά τη διακοπή/λήξη της Σύμβασης ή τη διακοπή χρήσης των Ψηφιακών Λύσεων να διαγράψει τα δεδομένα και θα προβεί στη διαγραφή σε περίπτωση που υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη λήξη, μπορείτε να ζητήσετε από την Grundfos να σας προμηθεύσει ένα αντίγραφο των δεδομένων που έχει συλλέξει  κατά τη διάρκεια της χρήσης σας των Ψηφιακών Λύσεων. Η Grundfos θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παράσχει αυτό το αντίγραφο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει εκτός κι αν αυτό ορίζεται βάσει του εφαρμοστέου δίκαιου.  Σε περίπτωση που η Grundfos σας προμηθεύσει αυτό το αντίγραφο, η Grundfos ενδέχεται να προβεί σε αυτήν την προμήθεια υπό προϋποθέσεις π.χ. περαιτέρω υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, πληρωμής των ανθρωποωρών που αναλώθηκαν για τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, κ.λπ.

SIM

Αυτή η παράγραφος ισχύει σε περίπτωση που λάβετε ή χρησιμοποιείτε μία κάρτα SIM με σύνδεση δεδομένων άμεσα ή έμμεσα από την Grundfos.

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων αποκλειστικά για να λάβετε τις Ψηφιακές Λύσεις που περιγράφονται στη Σύμβαση. Δεν θα χρησιμοποιείτε τη σύνδεση δεδομένων αντίθετα με τη συνήθη χρήση ή με τρόπο που προκαλεί ζημία ή προβλήματα στην Grundfos ή άλλους. Παραδείγματα απαγορευμένης χρήσης είναι: (i) προσπάθεια να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συνδεδεμένα δίκτυα ή στους πόρους ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δίκτυο και στην πληροφοριακή υποδομή, (ii) καταστροφή, διαστρέβλωση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών σε οποιαδήποτε δίκτυα ή σε οποιαδήποτε συστήματα πληροφορικής που παρέχονται από τον προμηθευτή δεδομένων, (iii) χρήση της σύνδεσης δεδομένων για αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (iv) επιθέσεις σε δίκτυα ή πληροφοριακά συστήματα, (v) μόλυνση των υπολογιστών με ιούς ή προσβολή της ασφάλειας των διαδικτυακών πληροφοριών, (vi) χρήση των Ψηφιακών Λύσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να υποβαθμίζεται η ποιότητα των Ψηφιακών Λύσεων ή να παρακωλύεται η ικανότητα του προμηθευτή κατά την παροχή της σύνδεσης δεδομένων ή τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων από άλλους πελάτες ή χρήστες.

Δεν θα αφαιρείτε την κάρτα SIM από τον εξοπλισμό μέσα στον οποίο παραδόθηκε από την Grundfos. Αυτό δεν σας εμποδίζει να αντικαταστήσετε ολόκληρο τον πίνακα PCB με έναν υποκατάστατο πίνακα PCB από την Grundfos. Θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στην Grundfos τον πίνακα PCB (περιλ. της κάρτας SIM) που αντικαταστάθηκε.

Θα πρέπει να ενημερώσετε την Grundfos, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση που πιστεύετε ή έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος χρησιμοποιεί ή χρησιμοποιούσε τη σύνδεση δεδομένων σας.

Τηρουμένης της ισχύουσας νομοθεσίας, η Grundfos μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων για να ελέγξει εάν η κάρτα SIM είναι ενεργή, δηλαδή, εάν ο εξοπλισμός είναι online ή offline και να σας προμηθεύσει ενημερώσεις λογισμικού σε περίπτωση που απαιτείται να προβεί σε αυτές τις ενέργειες από νομική άποψη.

Έλεγχος Εξαγωγών

Αναγνωρίζετε ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγών και σε κανονισμούς εμπορικών κυρώσεων, περιλαμβανομένων π.χ. του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η μεταφορά, η επαναμεταφορά ή η μετάδοση των Ψηφιακών Λύσεων ("εξαγωγή/επανεξαγωγή") κατά συνέπεια μπορεί να είναι περιορισμένη. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τον ισχύοντα έλεγχο εξαγωγών και τον κανονισμό εμπορικών κυρώσεων κατά τη χρήση και τη διάθεση των Ψηφιακών Λύσεων περιλαμβάνοντας π.χ. την απόκτηση των σχετικών εξουσιοδοτήσεων εξαγωγής/εισαγωγής και δεν θα παρέχετε στα άτομα και στις οντότητες στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις πρόσβαση στις Ψηφιακές Λύσεις. Οι Ψηφιακές Λύσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για -ή σε σχέση με- πυρηνικούς ή στρατιωτικούς/συστήματα οπλισμού σκοπούς.

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα διαφυλάξετε και θα απαλλάξετε την Grundfos  (περιλαμβανομένων των θυγατρικών της) από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και έξοδα, περιλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής του δικηγόρου και των εξόδων, που σχετίζονται με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή χρήσης ή κατάχρησης των Ψηφιακών Λύσεων.

Νομικές διαφορές

TΟι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης διέπονται από το δίκαιο της Δανίας, εξαιρουμένων των κανόνων συγκρούσεως νόμων της. Ο αποκλειστικός τόπος για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ορίζεται το Ανώτατο Δικαστήριο Ναυτικών και Εμπορικών Διαφορών της Δανίας.

Σε περίπτωση που το εφαρμοστέο δίκαιο που ισχύει για τους παρόντες όρους ερμηνευθεί ή αλλάξει σε μετέπειτα ημερομηνία ώστε ένας ή περισσότεροι όροι σταματήσουν να ισχύουν ή καταστούν άκυροι, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των όρων ως σύνολο.

Διάφορα 

Η Grundfos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία των Ψηφιακών Λύσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση. Η Grundfos διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση προς και την χρήση των Ψηφιακών Λύσεων από εσάς, το Διαχειριστή Πρόσβασής σας ή οποιονδήποτε από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση. Χωρίς να θίγεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, η Grundfos μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στις Ψηφιακές Λύσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης. 

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τo σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Grundfos και εσάς ως χρήστη, υπερισχύοντας οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών. 

Εάν η Grundfos δεν εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτείται του δικαιώματός της να το κάνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο κρίνει οποιονδήποτε από τους όρους ως μη εφαρμόσιμο στη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι όροι συνεχίζουν να ισχύουν. Η Grundfos έχει το δικαίωμα να αναθέσει την παρούσα συμφωνία κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Ομίλου Grundfos.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - GO Replace και Εργαλείο Επιλογής DBS

Ειδικά για τις Ψηφιακές Λύσεις "GO Replace" και το "Εργαλείο Επιλογής DBS", συμφωνείτε ότι:

 • Ο σκοπός των Ψηφιακών Λύσεων είναι να προτείνουν ένα πιθανό προϊόν αντικατάστασης/νέο προϊόν.
 • Είσαστε υπεύθυνοι για την παροχή των σωστών πληροφοριών για τις Ψηφιακές Λύσεις, οι οποίες θα κάνουν μία πρόταση και πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
 • Η Ψηφιακή Λύση δεν μειώνει ή δεν εξαλείφει την υποχρέωσή σας να κάνετε τις δικές σας επαγγελματικές εκτιμήσεις και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα ή, σε περίπτωση που δεν είστε επαγγελματίας, να ζητήσετε μία επαγγελματική εκτίμηση αναφορικά με το αν ένα υπάρχον προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί από το προϊόν που προτείνεται από την Ψηφιακή Λύση καθώς η Grundfos δεν διαθέτει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα συστήματα, π.χ. λέβητες και κατά συνέπεια αν η προτεινόμενη αντικατάσταση για το συγκεκριμένο σύστημα είναι κατάλληλη για τον εκάστοτε σκοπό. Το προτεινόμενο προϊόν/αντικατάσταση αποτελεί απλά μία πρόταση από την Grundfos, η οποία βασίζεται στο προϊόν αποκλειστικά. Είσαστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της αντικατάστασης/το νέο προϊόν και για να εξασφαλίσετε ότι το προϊόν (αντικατάστασης) θα λειτουργήσει στο υφιστάμενο σύστημα, π.χ. το λέβητα.
 • Ενδέχεται να θεωρηθείται ως κατασκευαστής του συστήματος σε περίπτωση που το σύστημα θεωρηθεί καινούριο ως αποτέλεσμα της αντικατάστασης του προϊόντος και κατά συνέπεια μπορεί να πρέπει να εκδώσετε μία δήλωση συμμόρφωσης ή κάτι παρεμφερές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί/εγκατασταθεί από επαγγελματία εγκαταστάτη αποκλειστικά.

Επιπλέον, τα ακόλουθα ισχύουν για την εφαρμογή "Go Replace":

 • Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να αλλάξετε με οποιοδήποτε τρόπο την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος (π.χ. έναν λέβητα, ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης κ.λπ., το οποίο περιέχει μία ενσωματωμένη προς αντικατάσταση αντλία) ως μέρος της διαδικασίας αντικατάστασης.
 • Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσετε ή πρέπει να μην κάνετε την αντικατάσταση σε περίπτωση που το υπάρχον καλώδιο ισχύος της αντλίας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δεν είναι αρκετά μακρύ ή εάν το καλώδιο ισχύος αναδρομολογηθεί καθιστώντας την εγκατάσταση μη ασφαλή.
 • Πρέπει να ελέγξετε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό ρελέ παραμένοντος ρεύματος πριν από την αντικατάσταση.

 Στο βαθμό που επιλέγετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές "GO Replace" και "Εργαλείο Επιλογής DBS", το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είσαστε υπεύθυνοι αναφορικά με τη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται στους τοπικούς νόμους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Go Balance

Ειδικά για την Ψηφιακή Λύση "Go Balance", πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

 • Για τους κυκλοφορητές Grundfos ALPHA2, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιουνίου 2018, τους κυκλοφορητές UPM3 LIN που έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η Μαρτίου 2019 και τους κυκλοφορητές ALPHA3 που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Αυγούστου 2018, η Ψηφιακή Λύση είναι πλήρως λειτουργική μόνο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το MI401 ALPHA Reader που αγοράζεται ξεχωριστά. Πληροφορίες σχετικά με την πώληση του MI401 ALPHA Reader διατίθενται στη διεύθυνση www.grundfos.com. Το εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Λειτουργίας αναφορικά με τις ρυθμίσεις της Ψηφιακής Λύσης και του MI401 ALPHA Reader διατίθεται με το MI401 ALPHA Reader.
 • Για τους κυκλοφορητές ALPHA3 που έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η Αυγούστου 2018, η Ψηφιακή Λύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ενσωματωμένο Bluetooth radio Grundfos ALPHA3.

Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι:

 • Ο σκοπός της Ψηφιακής Λύσης είναι να πραγματοποιεί εξισορρόπηση και να προτείνει ένα αποτέλεσμα υδραυλικής εξισορρόπησης. Καθώς η Grundfos δεν διαθέτει πληροφορίες αναφορικά με συγκεκριμένα συστήματα θέρμανσης, η Ψηφιακή Λύση δεν μειώνει ή δεν εξαλείφει την υποχρέωσή σας να κάνετε τις δικές σας επαγγελματικές εκτιμήσεις και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα αναφορικά με την υδραυλική εξισορρόπηση.
 • Οι πληροφορίες (π.χ. επίσης πληροφορίες σχετικά με το σύστημα που παρέχονται μέσω της Ψηφιακής Λύσης σχετικά με το πώς ενεργοποιείται το πρόγραμμα εξισορρόπησης στο σύστημα που παρέχεται στην Ψηφιακή Λύση από τον κατασκευαστή συμβατού εξοπλισμού), τα δεδομένα, οι υπενθυμίσεις, οι προειδοποιήσεις κ.λπ που δίνονται στην, από ή μέσω της Ψηφιακής Λύσης παρέχονται απλώς ως πρόταση από την Grundfos, ως καθοδήγηση και για να σας διευκολύνει στις εργασίες της υδραυλικής εξισορρόπησης και δεν θα θεωρούνται εξαντλητικές.
 • Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της υδραυλικής εξισορρόπησης και την εξασφάλιση ότι θα δοθούν οι σωστές συμβουλές σχετικά με την υδραυλική εξισορρόπηση. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των αυτόματων βαλβίδων παράκαμψης στα σωστά σημεία ρύθμισης.
 • Η Ψηφιακή Λύση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μόνο από επαγγελματία εγκαταστάτη.

Στο βαθμό που επιλέγετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ψηφιακή Λύση, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είσαστε υπεύθυνοι αναφορικά με τη συμμόρφωσή σας με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται στους τοπικούς νόμους.