Pravni lijekovi i pravilnici

Uvjeti korištenja

Stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se kada koristite digitalna rješenja ("Digitalna rješenja") pružena od društva iz Grundfos grupe, primjerice društva koje je u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grundfos Holding A/S ("Grundfos" ili "mi"/"naše").

Opis usluga

Kada koristite Digitalna rješenja možete pristupiti informacijama i uslugama pruženim od strane Grundfosa. 

Digitalna rješenja se sastoje od Grundfos web stranice, Grundfos aplikacije i drugih digitalnih usluga i korisničkih računa za takve Grundfos usluge. 

Neka digitalna rješenja mogu biti dostupna samo u određenim državama. Također, neka od digitalnih rješenja mogu biti besplatna, a druga naplatna ili besplatna uz dodatne usluge koje se naplaćuju; zadržavamo pravo promijeniti status digitalnog rješenja u svakom trenutku, ali nikada nećete biti terećeni za usluge bez zasebne obavijesti i informacija o tome. Neka digitalna rješenja mogu zahtjevati odvojene kupnje hardwarea ili uređaja koji omogućuju funkcioniranje dotičnog Digitalnog rješenja.

Prihvatanje Uvjeta

Digitalna rješenja koja vam Grundfos nudi uključujući ažuriranja, poboljšanja, nove značajke itd. podložna su sljedećim Uvjetima korištenja. Grundfos zadržava pravo ažuriranja Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Aktualna verzija Uvjeta korištenja uvijek će biti dostupna na našoj web stranici. Pristupom Digitalnim rješenjima ili upotrebom web stranice na bilo koji način, prihvaćate Uvjete korištenja. 

Ako pristupite Digitalnim rješenjima na temelju zasebnog ugovora s Grundfosom (dalje u tekstu: Ugovor), uvjeti Ugovora imat će jaču snagu od Uvjeta korištenja. 

Informacije o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke potražite u našim Pravilima privatnosti. Ako dijelite ili skupljate osobne podatke treće strane, npr. zaposlenika, suradnika ili kupca, potvrđujete da vam je to dopušteno, te ste nadalje odgovorni za prosljeđivanje našeg Pravilnika o privatnosti trećoj strani prema potrebi. 

Odricanje od odgovornosti

Grundfos pruža digitalna rješenja kao uslugu i, ako drugačije nije navedeno u Ugovoru, samo u informativne svrhe, u mnogim slučajevima besplatno. Ne biste trebali postupati prema informacijama oruženim putem digitalnih rješenja, bez traženja osobne pomoći Grundfosa. Digitalna rješenja mogu biti namijenjena samo profesionalnoj publici, npr. profesionalni instalateri. Iako se trudimo da informacije, softverska rješenja i bilo koje druge usluge u Digitalnom rješenju budu ispravne, Digitalna rješenja mogu sadržavati pogreške ili propuste za koje ne odgovaramo. Materijal i sadržaj Digitalnih rješenja pruža se "onakav kakav jest" i bez ikakve garancije.

Ni Grundfos niti njegova pridružena društva nisu odgovorni za štetu ili gubitke na hardveru, softveru ili datotekama uzrokovanih uporabom Digitalnih rješenja ili elemenata preuzetih ili korištenih iz / u Digitalnim rješenjima. Stoga Grundfos ne jamči da će Digitalna rješenja ili usluge pružene u Digitalnim rješenjima, bilo od Grundfosa ili u ime Grundfosa (uključujući besplatno preuzimanje softvera), udovoljiti vašim zahtjevima ili će biti neprekidne, pravovremene, sigurne ili bez grešaka ili Digitalna rješenja ili poslužitelji koje Grundfos koristi ne sadrže viruse i greške ili su u potpunosti funkcionalni ili točni. Grundfos nastoji održavati Digitalna rješenja i njihov rad, ali Grundfos nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve nedostatke koji mogu nastati u radu Digitalnih rješenja.

Grundfos može pružiti poveznice do drugih web stranica ili učiniti dostupnim aplikacije trećih strana. Te web stranice i / ili aplikacije trećih strana koristite na vlastiti rizik.

Osim ako je izričito navedeno u Ugovoru, prodajnom materijalu ili drugim službenim dokumentima Grundfosa, Digitalna rješenja nisu otporna na greške i nisu dizajnirana, proizvedena ili namijenjena za kontrolu opreme u opasnim okruženjima koja zahtijevaju nesigurne performanse, kao što je rad nuklearnog objekta, navigacijski ili komunikacijski sustavi zrakoplova, kontrola zračnog prometa, aparati za održavanje života ili oružni sustavi ili bilo koja vojna uporaba, a u kojoj neuspjeh Digitalnog rješenja može dovesti do smrti, osobnih ozljeda ili teške fizičke ili ekološke štete.

Grundfos kao ni njegova povezana društva ni u kojem slučaju neće odgovarati za štetu koja nastane slučajno, po načelu uzročnosti ili kao posljedica izricanja kaznenih mjera. 

Određene prisilne norme mjerodavnog prava ne dopuštaju isključenje određenih propisima zajamčenih jamstava, kao niti ograničenje, niti isključenje odgovornosti za štetu nastalu slučajno ili po načelu uzročnosti. Prema tome, neka od navedenih ograničenja ili isključenja možda se ne odnose na vas. Međutim, odgovornost Grundfosa i njegovih povezanih društava bit će ograničena ili isključena u mjeri u kojoj to dopušta važeći propis, i ni u kojem slučaju Grundfos ili bilo koje od njegovih povezanih društava neće odgovarati u iznosu višem od onog koji ste eventualno platili za korištenje Digitalnog rješenja.

Korisnički račun i upotreba Digitalnih rješenja

Potpuno ste odgovorni za očuvanje povjerljivosti svoje lozinke i računa. Nadalje, potpuno ste odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju na vašem računu. Slažete se da ćete odmah obavijestiti Grundfos o bilo kojem neovlaštenom korištenju vašeg računa ili bilo kojem drugom sigurnosnom propustu. Grundfos neće biti odgovoran ni za kakav gubitak koji može prouzročiti netko drugi koristeći vašu lozinku ili račun, bilo sa ili bez vašeg znanja.

Grundfos drži da svi koji imaju pristup vašem računu imaju odgovarajuće ovlaštenje da djeluju u vaše ime i za vaš račun.

Potpuno ste odgovorni za pružanje i očuvanje svih informacija ili podataka koje ste pružili Grundfosu u svrhu korištenja Digitalnih rješenja, npr. kontakt podaci, podaci za naplatu, promjenu dozvole / uloge itd., kao i za osiguranje točnosti takvih podataka. Ako Grundfosu dajete informacije ili podatke u ime treće strane ili u vezi s njima, ili koristite Digitalna rješenja u svrhu izmjene, kalibracije ili nekog drugog utjecaja na opremu u ime i za račun ili u vezi s trećom stranom, to ćete učiniti samo ako ste primjereno ovlašteni od treće strane.

Protupravna ili zabranjena uporaba

Kao uvjet vaše uporabe Digitalnih rješenja, obvezujete se da nećete koristiti Digitalna rješenja u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena u ovim Uvjetima korištenja. Ne smijete koristiti Digitalna rješenja na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfosov poslužitelj ili mreže povezane na bilo koji Grundfosov poslužitelj, kao ni ometati upotrebu Digitalnih rješenja za druge korisnike. Ne možete pokušati neovlašteno pristupiti bilo kojim digitalnim rješenjima, drugim računima ili bilo kojem Grundfosovom poslužitelju, hakiranjem ili na bilo koji drugi način. Ne možete pribaviti ili pokušati pribaviti bilo koji materijal ili informaciju, na bilo koji način, ako nije postojala namjera da iste budu dostupne putem Digitalnog rješenja. 

Ne smijete svjesno unositi viruse, trojance, crve ili druge materijale koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni.

Ne smijete koristiti Digitalna rješenja na bilo koji način koji se može smatrati ili koji uključuje sadržaj koji je ilegalan, sramotan, prijeteći, klevetnički, narušuje privatnost, krši prava intelektualnog vlasništva, predstavlja neželjenu poštu ili na drugi način nanosi štetu trećim stranama ili je nepoželjan. Ne smijete koristiti Digitalna rješenja u oglašavačke ili marketinške svrhe, osim u skladu s Ugovorom.

Intelektualno vlasništvo i podaci

Digitalna rješenja i svaki njihov sastavni dio, uključujući grafički dizajn, podatke, softver, tekstove i logotipe, zaštićeni su propisima o intelektualnom vlasništvu. 

Grundfos vam daje ograničenu, nisključivu, neprenosivu i opozivu licencu za korištenje Digitalnih rješenja na način specificiran za svako Digitalno rješenje. Ne možete kopirati, dekompilirati, učiniti obrnuti inženjering, rastavljati, pokušavati izvući izvorni kod, izmijeniti ili stvoriti izvedene radove bilo kojeg Digitalnog rješenja. 

Grundfos neće dobiti vlasništvo nad bilo kakvim podacima koje navedete u Digitalnom rješenju. Na temelju Ugovora (ako postoji) ili na temelju ovih Uvjeta korištenja, Grundfos dobiva: (i) neisključivu, prenosivu, globalnu, trajnu, neopozivu, besplatnu licencu za korištenje vaših podataka radi stavljanja na raspolaganje Digitalnog rješenja; i (ii) neisključivu, prenosivu, globalnu, trajnu, neopozivu, neograničenu, besplatnu licencu za korištenje anonimnih podataka u bilo koju svrhu.

Takvi (neosobni) podaci mogu uključivati ​​podatke o opremi koji se odnose na crpke, kotlove, sustave grijanja i druge vrste opreme izravno ili neizravno integrirane s Digitalnim rješenjem; podaci o opremi uključuju primjerice serijske brojeve proizvoda, protok vode i pritisak, ispuštanje vode i otpadnih voda, potrošnju energije, temperaturu, ostale podatke o korištenju ili podatke sa senzora, izvještaje o pogreškama, stanje održavanja, čekanje posjeta servisera, evidencije uporabe itd.

Grundfos posjeduje sva prava nastala ili proizašla iz Digitalnog rješenja (uključujući prava intelektualnog vlasništva), a ako takva prava posjedujete, automatski ćete ih dodijeliti Grundfosu.

Bilo koja druga uporaba Digitalnih rješenja ili nekog od njihovih elemenata predstavlja kršenje prava, osim ako isto nije prethodno i posebno pisano odobrio Grundfos.

U skladu s odredbama Ugovora i uvjetima naših Pravila privatnosti, Grundfos može - ali nije dužan - zadržati i koristiti vaše podatke razumno vrijeme kako bi se olakšala integracija i kvaliteta upotrebljivosti Digitalnih rješenja, ukoliko se odlučite ponovno pretplatiti na Digitalna rješenja. Grundfos može odlučiti obrisati podatke u bilo kojem trenutku nakon raskida / isteka Ugovora ili vašeg prekida upotrebe Digitalnih rješenja i to će učiniti u svim slučajevima kada je na to obvezan primjenjivim zakonom. Po okončanju Ugovora, možete tražiti od Grundfosa da vam dostavi kopiju podataka prikupljenih vašom upotrebom Digitalnih rješenja. Grundfos će nastojati pružiti takvu kopiju, ali nije obvezan to učiniti, osim ako to ne nalaže primjenjivi zakon. Ako vam Grundfos pruži takvu kopiju, on to može uvjetovati primjerice daljnjim obvezama povjerljivosti, a za svaku dodatnu kopiju Grundfos može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

SIM

Ovaj se odjeljak primjenjuje kada primite ili koristite SIM karticu s podatkovnom vezom izravno ili neizravno od Grundfosa.

Podatkovnu vezu možete koristiti samo za primanje Digitalnih rješenja opisanih u Ugovoru. Ne smijete koristiti podatkovnu vezu suprotno uobičajenoj upotrebi ili na način koji uzrokuje štetu ili druge neugodnosti Grundfosu ili drugima. Primjeri zabranjene uporabe su: (i) pokušaj neovlaštenog pristupa povezanim mrežama ili računalnim resursima u mreži i IT infrastrukturi; (ii) uništavanje, iskrivljavanje ili neovlašteno korištenje informacija u bilo kojoj mreži ili bilo kojem sustavu koji pruža dobavljač podataka; (iii) korištenje podatkovne veze za slanje neželjene pošte; (iv) poduzimanje mrežnih napada ili računalnih napada na sustav; (v) širenje računalnih virusa ili narušavanje sigurnosti internetskih informacija; (vi) korištenje Digitalnih rješenja na takav način da se narušava kvaliteta Digitalnih rješenja ili ometa dobavljačeva sposobnost da pruži podatkovnu vezu ili korištenje podatkovne veze od strane drugih kupaca i korisnika.

Ne smijete uklanjati SIM karticu iz opreme u kojoj je ista isporučena od strane Grundfosa. To vas ne sprječava da zamijenite čitavu matičnu ploču sa zamjenskom matičnom pločom tvrtke Grundfos. U tom slučaju dužni ste uništiti ili vratiti Grundfosu zamijenjenu matičnu ploču (uključujući SIM karticu).

Bez nepotrebnog odgađanja obavijestit ćete Grundfos ako vjerujete ili imate razloga vjerovati da neovlaštena treća strana upotrebljava ili koristi vašu podatkovnu vezu.

U skladu s primjenjivim propisima, Grundfos može putem podatkovne veze provjeriti je li SIM kartica aktivna, tj. je li oprema online ili izvan mreže, kako bi vam pružio ažuriranja softvera ako je zakonom obvezan tako nešto učiniti.

Kontrola izvoza

Potvrđujete da Digitalna rješenja mogu podlijegati kontroli izvoza i trgovinskim sankcijama, uključujući npr. propise Europske unije, Ujedinjenih naroda i Sjedinjenih Američkih Država te da se izvoz, ponovni izvoz, prijenos, ponovni prijenos ili transmisija Digitalih rješenja („izvoz / reeksport“) može stoga ograničiti. Obvezujete se poštivati sve primjenjive propise o kontroli izvoza i trgovinskih sankcija prilikom vaše upotrebe i raspolaganja Digitalnim rješenjima, uključujući primjerice dobivanjem odgovarajućih izvoznih / uvoznih odobrenja i uskraćivanjem mogućnosti pristupa Digitalnim rješenjima od strane sankcioniranih osoba i entiteta. Digitalna rješenja se ne smiju koristiti za nuklearne ili vojne/oružane svrhe.

Obeštećenje

Suglasni ste Grundfos obeštetiti i otkloniti od njega (i svakog njegovoj povezanog društva) odgovornost za potraživanja, gubitake i troškove, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove u slučaju vaših povreda ovih Uvjeta korištenja ili vaše zlouporabe Digitalnih rješenja.

Pravni sporovi

Na ove Uvjete korištenja i sve sporove koji proizlaze iz uporabe Digitalnih rješenja ili interpretacije Uvjeta korištenja primjenjuje se dansko pravo, isključujući njegova pravila o sukobu zakona. Isključivu nadležnost za sve sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim Uvjetima korištenja ima Pomorski i trgovački sud u Danskoj.

Ako se propisi koji se primjenjuju na ove uvjete naknadno mogu protumačiti ili izmijeniti dovodeći do toga da jedna ili više klauzula postane ništetna, isto ne povlači za sobom nevaljanost Uvjeta korištenja u cjelini.

Razno

Grundfos zadržava pravo izmjene, obustave ili ukidanja Digitalnih rješenja u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti. Grundfos također zadržava pravo da bez ikakvog razloga i bez prethodne obavijesti ukine pristup i korištenje Digitalnih rješenja vama, vašem administratoru pristupa ili bilo kojem vašem ovlaštenom korisniku. Ne ograničavajući općenitost prethodno navedenog, Grundfos može u bilo kojem trenutku obustaviti ili ukinuti vaš pristup Digitalnim rješenjima ako prekršite bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja. 

Ako Grundfos ne primijeni neko svoje pravo na temelju određene odredbe, isti se ne odriče prava da to učini kasnije. Ako sud utvrdi da je neka od odredbi ništetna, ostale odredbe ovih Uvjeta ostaju na snazi. Grundfos može dodijeliti prava i obveze iz ovih Uvjeta prema vlastitom nahođenju bilo kojoj pravnoj osobi iz Grundfos Grupe.

POSEBNI UVJETI - GO Replace and DBS Selection Tool

Konkretno za digitalna rješenja GO Replace" i "DBS Selection Tool" prihvaćate sljedeće:

- Svrha ovih Digitalnih rješenja je sugerirati mogući zamjenski proizvod / novi proizvod.

- Odgovorni ste za pružanje točnih podataka za Digitalna Rješenja u svrhu davanja ovakvih prijedloga i svjesni ste da bilo koji pogrešan podatak može utjecati na rezultat.

- Digitalno rješenje ne umanjuje i ne uklanja vašu obvezu donošenja vlastitih profesionalnih procjena i zaključaka ili, ako niste profesionalac, traženja stručne procjene kako bi sa sigurnošću utvrdili može li postojeći proizvod zamijeniti proizvodom koji je Digitalno rješenje predložilo s obzirom da Grundfos nema uvid u specifične sustave, npr. bojlere te posljedično ni uvid u činjenicu da li je predložena zamjena u određenom sustavu prikladna svrsi. Predloženi proizvod / zamjena samo je sugestija Grundfosa koja se temelji isključivo na proizvodu. Odgovorni ste za procjenu zamjenskog / novog proizvoda i osiguravate da će (zamjenski) proizvod raditi s postojećim sustavom, npr. bojlerom.

- Možete se smatrati proizvođačem sustava ako se sustav smatra novim kao rezultat zamjene proizvoda, te stoga možete biti obvezni izdati izjavu o sukladnosti ili neku sličnu potvrdu sukladno važećim propisima.

- Proizvod smije zamijeniti / instalirati samo profesionalni instalater.

Uz to, za “GO Replace" vrijedi sljedeće:

- Ne možete modificirati ili na neki drugi način izmijeniti konstrukciju integriranog sustava (npr. bojler, solarni sustav grijanja itd. koji sadrži integriranu pumpu koja se zamjenjuje) kao dio postupka zamjene.

- Ne smijete pokrenuti ili morate prekinuti zamjenu ako postojeći kabel napajanja crpke u integriranom sustavu nije dovoljno dug ili ako će kabel napajanja biti preusmjeren što instalaciju čini nesigurnom.

- Morate provjeriti je li ugrađen ispravni osigurač prije zamjene.

U mjeri u kojoj odlučite pristupiti i koristiti „GO Replace" i „DBS Selection Tool“, to radite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih propisa uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne propise. 

POSEBNI UVJETI - GO Balance

Konkretno za Digitalno rješenje "GO Balance" stavlja vam se na znanje:

- Za Grundfos ALPHA2 crpke proizvedene prije 1. lipnja 2018., UPM3 LIN crpke proizvedene nakon 1. ožujka 2019. i Grundfos ALPHA3 crpke proizvedene prije 1. kolovoza 2018., Digitalno rješenje je potpuno funkcionalno samo ako se koristi zajedno sa zasebno kupljenim MI401 ALPHA čitačem. Informacije o prodaji MI401 ALPHA čitača dostupne su na www.grundfos.com. I / O priručnik za postavljanje digitalnog rješenja i MI401 ALPHA čitača isporučuje se s MI401 ALPHA čitačem.

- Za Grundfos ALPHA3 crpke proizvedene nakon 1. kolovoza 2018. Digitalno rješenje može se koristiti s Grundfos ALPHA 3 ugrađenim u Bluetooth radio.

Nadalje, prihvaćate sljedeće:

- Svrha Digitalnog rješenja je izvesti balansiranje i predložiti rezultat hidrauličkog balansiranja.

- Kako Grundfos nema uvid u specifične sustave grijanja, Digitalno rješenje ne umanjuje ili ne uklanja vaše obveze izrade vlastitih profesionalnih procjena i zaključaka u vezi s hidrauličkim balansiranjem.

- Informacije (npr. informacije specifične za sustav pružene putem Digitalnog rješenja o načinu na koji se balansiranje aktivira u sustavu, a koje u digitalnom rješenju pruža proizvođač kompatibilne opreme), podaci, podsjetnici i upozorenja itd. navedeni u, putem ili kroz Digitalno rješenje pruženi su isključivo kao smjernice i  pogodnost od strane Grundfosa usmjereni na pomoć kupcima pri hidrauličkom balansiranju i ne smatraju se iscrpnim uputama.

- Vi ste jedini odgovorni za provođenje hidrauličkog balansiranja i osiguravanje davanja ispravnih savjeta u vezi s hidrauličkim balansiranjem. To također uključuje da ste jedini odgovorni za aktiviranje i deaktiviranje automatskih zaobilaznih ventila (ako postoje) i podešavanje automatskih zaobilaznih ventila na ispravne zadane vrijednosti.

- Digitalno rješenje smije koristiti samo profesionalni instalater.

U mjeri u kojoj odlučite pristupiti i koristiti Digitalno rješenje, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih propisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na lokalne propise.