Prisijunkite prie EAKADEMIJOS ir stebėkite savo pažangą

Prisijunkite prie savo GRUNDFOS PASKYROS, kad gautumėte geriausią EAKADEMIJOS patirtį. Naudodami EAKADEMIJĄ galite atnaujinti savo žinias apie siurblius ir su siurbliais susijusiomis temomis. Kai būsite pasiruošę, pradėkite mokytis žemiau pateiktą kursą ar kursų rinkinį. Prisijungę galite stebėti savo pažangą ir gauti ženkliukus bei diplomus už pasiekimus.