Prisijunkite ir stebėkite savo pažangą

Prisijunkite prie GRUNDFOS PASKYROS, kad išnaudotumėte visus Ecademy privalumus. Čia, ManoEcademy, galite stebėti savo pažangą ir pamatyti savo ženklelius bei diplomus, jei esate prisijungę prie savo GRUNDFOS PASKYROS.