Kaip paskirstyti siurbliai optimizuoja ŠVOK sistemos įrengimą

Šiame modulyje suteiksime daugiau žinių apie ŠVOK sistemos įrengimą, paleidimą ir integravimą į pastato valdymo sistemą. Sužinosite, kaip „Grundfos“ paskirstytų siurblių sprendimas pagreitina ir palengvina šį procesą, nes tampa nereikalingi balansavimo ir valdymo vožtuvai.

Ar žinojote, kad vidutiniškai 30–40 % energijos  komerciniame pastate sunaudoja ŠVOK sistemos?  

ŠVOK sistemoms tapus efektyvesnėms, gali atpigti pastatų eksploatavimas,  padidėti jų vertė ir pagerėti darbuotojų komfortas.

Šiame modulyje suteiksime jums daugiau žinių apie:  

- ŠVOK sistemų įrengimą, paleidimą  ir integravimą į pastato valdymo sistemą (PVS);  

- kaip šį procesą optimizuoti ir padaryti jį greitesnį bei lengvesnį.  

ŠVOK sistemos įrengimas, paleidimas ir jos komponentų  ir / arba sprendimų integravimas į PVS yra paskutiniai veiksmai  prieš pradedant pastato perdavimą klientui ir jo eksploatavimą.  Tačiau būtent šiuo etapu dažnai pasitaiko klaidų, nesilaikoma  gerųjų praktikų, neatliekamos reikalingos procedūros.  

Pakalbėkime apie vieną iš aspektų, kuris, mūsų manymu,  yra svarbus, siekiant spręsti šias problemas  – tai yra, kaip palengvinti  daug laiko reikalaujantį balansavimo ir paleidimo procesą. 

Viena iš pagrindinių šios problemos priežasčių dažnai būna  didžiulis sumontuotų balansavimo vožtuvų ir jų tipų skaičius,  o tai reiškia, kad balansavimo ir paleidimo procesas trunka ilgai,  padidėja rizika, kad sistema nebus gerai subalansuota  arba liks visai nesubalansuota.  Galiausiai tai baigsis prastu patalpų mikroklimatu ir komfortu  ir atitinkamai žmonių nepasitenkinimu.  

Tačiau „Grundfos“ gali išspręsti šias problemas, siūlydamas  inovacinį paskirstytų siurblių metodą, kuriame nereikalingi  balansavimo, valdymo ir aplankos vožtuvai bei antriniai siurbliai.  

Naudojant paskirstytus siurblius,  sistema subalansuojama automatiškai  per „Grundfos“ siurblius, esančius  kiekviename sistemos kontūre.  

Pirminio siurblio valdymas gali būti visiškai integruotas į PVS.  Be to,  šis metodas reikalingą pirminių siurblių našumą  leidžia sumažinti iki 50 %.  

Paskirstytų siurblių koncepcija leidžia sumažinti  pradines investicijas ir eksploatavimo sąnaudas, nes:  

- tampa nereikalingi balansavimo ir valdymo vožtuvai;  

- dvigubai sumažėja reikalingas pirminio siurblio našumas;  

- sistema yra savaime subalansuota, todėl nereikalingas  daug laiko užimantis balansavimo ir paleidimo procesas;  

- ir todėl,  pagerėja patalpų mikroklimatas ir komfortas.  

Tuo ir baigsime šį modulį apie tai, kaip „Grundfos“ paskirstytų siurblių sprendimas  optimizuoja ŠVOK sistemas ir jų paleidimo procesas tampa nebereikalingas.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 4
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 20 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Vidutinis