Supažindinimas su ALPHA2 valdymo režimais

Susipažinkite su 10 ALPHA2 valdymo režimų – pastovių apsukų režimais, pastovaus ir proporcinio slėgio režimais ir pažangiausiu valdymo režimu AUTOADAPT.

Šiame „Grundfos“ E. akademijos modulyje supažindinsime su 10 valdymo režimų,  kuriuos galima rinktis ALPHA2 siurblyje.  

Pradėsime nuo paprastų valdymo režimų – pastovių apsukų,  o tada pereisime prie pastovaus slėgio  ir proporcinio slėgio režimų.  

Ir galiausiai paaiškinsime, kam naudojamas  ir kuo naudingas pažangiausias ALPHA2 valdymo režimas –  AUTOADAPT.

Paprasčiausi ALPHA2 valdymo režimai yra pastovių apsukų režimai. 

Juose siurblys paprasčiausiai dirba pastoviomis apsukomis  – mažomis, vidutinėmis arba didelėmis.  

Jos užtikrina klasikinę priklausomybę tarp siurblio slėgio aukščio  – jo gebėjimo pakelti skystį į tam tikrą aukštį –  ir jo debito – jo gebėjimo persiurbti tam tikrą skysčio kiekį.  

Esant pastovioms apsukoms, jei debitas yra didelis, slėgio aukštis yra mažas,  o jei debitas mažas, slėgio aukštis didelis.  

Šie valdymo režimai yra labai seni,  bet kartais jie yra geriausias variantas kai kuriose  specifinėse situacijose, pavyzdžiui,  kai kuriose vieno vamzdžio sistemose,  sistemose su trieigiais aplankos vožtuvais  ar kaitinant karšto vandens bakus sistemose su kieto kuro katilu.  

Pastovių apsukų valdymo režimų niekada negalima naudoti sistemose  su termostatiniais radiatorių vožtuvais.  

Trijuose pastovaus slėgio režimuose – I, II ir III  – ALPHA2 sistemoje palaiko pastovų mažą,  vidutinį arba didelį slėgį nepriklausomai nuo debito.  

Tai leidžia siurbliui naudoti mažesnę galią,  ypač kai debitas sistemoje yra mažas.  

Pastovaus slėgio režimai geriausiai tinka šildomųjų grindų sistemoms,  bet kartais naudojami ir radiatorių su termostatiniais vožtuvais sistemose,  kuriose yra automatiniai aplankos vožtuvai. 

Dabar pereinama prie trijų  proporcinio slėgio režimų, t. y. pažangesnių siurblio valdymo režimų.  

Proporcinis slėgis reiškia, kad didėjant debitui slėgis didėja  – siurblys naudoja didesnę galią, kai debitas yra didelis,  ir mažesnę, kai debitas yra mažesnis.  

Tai pagerina energetinį efektyvumą  ir puikiai tinka dviejų vamzdžių sistemoms su termostatiniais radiatorių vožtuvais,  kurios sudaro daugumą namų šildymo sistemų.  

Tačiau proporcinio slėgio režimas yra tik pradžia,  nes dabar pereiname prie „Grundfos“ sukurto valdymo režimo  AUTOADAPT. 

AUTOADAPT režimas yra pagrįstas proporcinio slėgio režimu,  jį „Grundfos“ sukūrė specialiai dviejų vamzdžių sistemoms.  

Duomenys rodo, kad tai yra efektyviausias valdymo režimas  daugiau kaip 80 % visų sistemų, kuriose gali būti naudojamas ALPHA2.  

Taip yra todėl, kad AUTOADAPT yra išmanus valdymo režimas,  kuris analizuoja šildymo sistemą,  pradėdamas nuo nustatyto darbo taško proporcinio slėgio kreivėje  AUTOADAPT zonos viduryje.  

Per kelias dienas  AUTOADAPT išanalizuoja visą šildymo sistemą,  kaip ir kada joje veikia termostatai.  

Ir, jei yra geresnis, efektyvesnis būdas šildyti namą,  AUTOADAPT pats suranda geriausią darbo tašką ir proporcinio slėgio kreivę. 

AUTOADAPT režimas yra gamyklinis ALPHA2 nustatymas  ir rekomenduojamas valdymo režimas daugiau kaip 80 % visų sistemų. 

Tačiau, jei reikia pakeisti ALPHA2 valdymo režimą, tai galima padaryti  tiesiog mygtuko paspaudimu.  Tereikia kelis kartus paspausti mygtuką, kol bus pasirinktas reikiamas režimas.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 5
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 30 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Vidutinis