Kaip suprasti siurblio kreivę?

Gaukite bazinį supratimą, kaip suprasti įvairius siurblio kreivės aspektus.

Siurblio kreivių supratimas yra būtinas visiems, dirbantiems su siurbliais,  nes jis padeda pasirinkti tinkamą siurblį  konkrečiai hidraulinei sistemai.  

Šiame modulyje paaiškinsime, kaip suprasti siurblio kreivę.  Pradėkime.  

Visų pirma, norėdami suprasti siurblio kreivę,  turite žinoti savo sistemos charakteristikas.  

Sistemos charakteristikos nurodo slėgio kritimo sistemoje  priklausomybę nuo debito.  

Ten, kur kertasi  sistemos charakteristikos ir siurblio kreivės,  yra siurblio darbo taškas.  

Kaip pavyzdį paimkime šią konkretaus „Grundfos“ siurblio kreivę.  

Jei jūsų sistemoje reikalingas 140 m³/h debitas  ir 6,3 metro slėgio aukštis,  siurblio kreivė rodo, kad šis konkretus siurblys  gerai atitinka šiuos reikalavimus. 

Techniškai kalbant, jis taip pat tenkina sistemos reikalavimus  bet kuriame kitame taške, esančiame žemiau kreivės.  

Tačiau per didelis ir per mažas siurblys  gali būti mažiau efektyvus,  todėl turite stengtis išlikti kuo arčiau darbo taško.  

Dabar pažvelkime į keletą dažniausiai naudojamų siurblio kreivių:  

-      QH kreivę  

-       ŋ kreivė  

-       P2 kreivė  

-       ir NPSH kreivę  

Kartu šios keturios kreivės  sudaro gerą konkretaus siurblio charakteristikų apžvalgą,  todėl rekomenduojame jas pateikti tame pačiame duomenų lape.  

Iš QH kreivės, kurioje pateikiama slėgio aukščio priklausomybė nuo debito,  matosi, kad esant mažam debitui slėgio aukštis yra didelis,  o esant dideliam debitui – mažas.  

Išsiaiškinus jūsų sistemai keliamus reikalavimus,  debitas (Q) ir slėgio aukštis (H) padės  nustatyti, kokio dydžio siurblio reikia.  Šiame pavyzdyje matoma,  kad esant 71 m³/h debitui bus 42 m slėgio aukštis.  

ŋ kreivė nurodo siurblio efektyvumą.  Bendras efektyvumas yra hidraulinės galios ir maitinimo galios santykis.  Šiame paveikslėlyje parodytos tik siurblio  ir viso siurblio mazgo efektyvumo kreivės.

Verta paminėti, kad efektyvumas visada yra mažesnis nei 100 %,  nes maitinimo galia visada yra didesnė už hidraulinę galią  dėl nuostolių variklyje ir siurblio komponentuose.  

Dėl šios priežasties viso siurblio mazgo efektyvumas  yra mažesnis už vien tik siurblio efektyvumą.  

Toliau yra P2 kreivė,  nurodanti priklausomybę tarp siurblio naudojamos galios ir debito. Nuo siurblio naudojamos galios priklauso siurblį maitinančios  elektros instaliacijos dydis.  

Naudojama galia taip pat priklauso nuo skysčio tankio.  Jei skysčio tankis yra didesnis nei, pavyzdžiui, vandens,  turi būti naudojami atitinkamai didesnės galios varikliai.

Kaip čia matote, didėjant debitui, P2 vertė didėja.  

Galiausiai yra bendro teigiamo slėgio įvade,  arba NPSH, kreivė.  Kadangi NPSH pateikiamas metrais, o ne kW,  nereikia atsižvelgti į skirtingų skysčių tankį.  

NSPH nurodo sąlygas, kada prasideda žalinga kavitacija.  Ir čia tampa naudinga NSPH kreivė.  

Norint nustatyti, ar siurblys gali saugiai dirbti sistemoje,  reikia žinoti NPSH esant didžiausiam galimam debitui  ir didžiausiai galimai temperatūrai. 

Rekomenduojama minimali saugumo atsarga yra 0,5 m,  tačiau priklausomai nuo sistemos gali būti reikalinga didesnė saugumo atsarga.  

Kaip atrodo siurblio kreivė, priklauso ir nuo siurblio konstrukcijos. 

Būna plokščios ir stačios siurblių kreivės.  Plokščia kreivė yra tada, kai daug pasikeitus debitui,  slėgio aukštis pasikeičia nedaug, kaip parodyta čia.  

Iš kitos pusės, kreivė yra stati,  kai dėl didelio debito pasikeitimo labai pasikeičia ir slėgio aukštis.  

Tuo ir baigsime savo modulį apie siurblių kreives.  Tikimės, jums jis patiko.  

Kursų apžvalga

Moduliai
Moduliai: 3
Užbaigimo laikas
Užbaigimo laikas: 7 minutės
Lygio sudėtingumas
Lygio sudėtingumas: Pagrindinis