Inleiding tot ontziltingssystemen

Begrijpen hoe een ontziltingssysteem werkt en welke rol pompen in het proces spelen

Bijna een vijfde van de wereldbevolking woont in gebieden waar vers water schaars is. Maar voor mensen die in kustgebieden wonen, biedt de zee een duurzaam alternatief.

Met een ontziltingsfaciliteit kan zeewater worden omgezet in drinkwater en rechtstreeks uit de kraan komen. In deze opdracht bekijken we nog eens hoe ontzilting werkt en welke rol pompen in het proces spelen - van inname tot distributie.

De eerste stap bij ontzilting is het verzamelen van zeewater om te verwerken. Er zijn veel manieren om een inlaatsysteem te ontwerpen en welke methode u kiest, hangt van een aantal factoren af, waaronder de vraag naar water en de kwaliteit van het zeewater.


Voor kleine installaties is het vaak een goed idee om strandputten met dompelpompen te gebruiken. Hierdoor kan het zand dienst doen als natuurlijke filter, waardoor voorfilteren in de installatie niet meer nodig is.

Voor grotere installaties, of installaties die nabij verontreinigd kustwater liggen, zijn pomphuizen met droog geïnstalleerde pompen en leidingen vaak een betere keuze. Niet alleen kunt u met een pijpleiding meer water innemen, maar u kunt ook voorbij het verontreinigde gebied water verzamelen.

De volgende stap in het proces is chemische voorbehandeling. Dit kan gedaan worden door chloor toe te voegen om bacteriën te verwijderen of indien nodig met een flocculant de grotere deeltjes uit het water te halen. Dit proces is sterk afhankelijk van nauwkeurige doseerpompen om te zorgen dat de exacte hoeveelheid chemicaliën wordt toegevoegd.

Na de voorbehandeling ondergaat het water een eerste filtratie. Ook hier weer hangt de keuze van de methode af van de kwaliteit van het water. De meest gebruikelijke manier is het zeewater door multi-media filters met lagen zand, steentjes of grind te pompen om takjes, zeewier en andere vaste deeltjes te verwijderen, voordat het water gefilterd wordt in fijnmazige patroonfilters. Maar deze filtratiemethodes kunnen ook worden vervangen door ultrafiltratie.

In dit eerste filtratieproces zijn aanvoerpompen of pompen met eindaanzuiging essentieel voor het handhaven van de juiste druk en voor een goede filtratie. De pompen zijn ook verantwoordelijk voor het leveren van voldoende inlaatdruk naar de hogedrukpomp, die het omgekeerde osmoseproces aandrijft.

Omgekeerde osmose is in veel opzichten de kern van ontzilting. Hier wordt het zeewater door hogedrukpompen door halfdoorlatende membranen geperst om de watermoleculen van de grotere zoutmoleculen te scheiden. De membranen laten een permeaat van water passeren door het systeem en verdrijven daarbij een zoutconcentratie die brijn genoemd wordt.

Het brijnwater verlaat het systeem bij zeer hoge druk. Deze energie kan worden teruggewonnen en hergebruikt in het omgekeerde osmoseproces door middel van turbines of drukwisselaars. Er kan een energiebesparing van wel 60% worden bereikt door het gebruik van deze energie.

De omgekeerde osmosemembranen filteren alles eruit behalve watermoleculen. Daarom moeten achteraf de pH-waarde worden geregeld en essentiële mineralen worden toegevoegd, bijvoorbeeld door het water te laten passeren door kalksteenfilters. Ook hier zijn nauwkeurige doseersystemen en doseerpompen van essentieel belang om te zorgen dat het volkomen veilig is om het eindproduct te drinken.

Het water ondergaat een laatste desinfectie voordat het wordt getransporteerd naar opslagtanks om van daaruit gedistribueerd te worden. Wat ooit onbehandeld zeewater was, is nu schoon en veilig drinkwater.

Zoals uit deze korte introductie blijkt, is er geen eenduidige oplossing voor ontzilting. Een vuistregel is echter dat het ontwerp altijd gebaseerd moet zijn op een grondige analyse van de waterkwaliteit. Dit geeft u de informatie die u nodig hebt voor het kiezen van de juiste systeemopstelling en de juiste afzonderlijke onderdelen, zoals pompen, membranen en filters.

Het kiezen van de juiste pompen en systemen zal niet alleen de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het water verbeteren, maar verlaagt ook de operationele kosten, waardoor ontzilting een economisch haalbare oplossing wordt.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 20 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Advanced