Artikel

Voorkom kennisverlies

Datasilo’s binnen organisaties zijn een veelvoorkomend probleem dat vooral optreedt wanneer afdelingen of collega’s onderling onvoldoende informatie delen. Dit vindt zijn oorzaak in een aantal factoren, en is moeilijk te bestrijden zonder de juiste technische oplossing.

Simpelweg vertrouwen dat collega’s en afdelingen onderling kennis delen maakt uw organisatie op verschillende manieren kwetsbaar. 

Allereerst is het bouwen van een cultuur van kennisdelen makkelijker gezegd dan gedaan en het gebeurt zeker niet van de ene op de andere dag.

Daarnaast zijn de meeste collega’s waarschijnlijk druk met hun dagelijkse werkzaamheden en hebben ze wellicht geen tijd om ook nog actief kennis te delen.

Tenslotte kunnen werknemers ook nog onverwacht vertrekken, waarbij ze alle informatie met zich meenemen die nog niet centraal is vastgelegd.

Om de potentie van elke werknemer en elke afdeling maximaal te benutten is het essentieel dat zij toegang hebben tot alle relevante data en informatie.

Wat gebeurt als afdelingen onderling geen kennis delen?

Als een onderhoudsteam een lek ontdekt, nemen ze hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk actie om het lek te repareren. Maar wat als de planningsafdeling al van plan was om hetzelfde onderdeel binnenkort te vervangen? In dat geval kan de planningsafdeling beter haar aandacht richten op een ander onderdeel, maar als er geen informatie wordt gedeeld tussen afdelingen, kunnen ze dat nooit weten.

Oplossing: Vergroot de transparantie door centrale dataopslag

De enige manier om te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat, is ervoor zorgen dat deze wordt opgeslagen in een gecentraliseerd systeem.
U wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat alle gegevens die worden verzameld via uw water- of afvalwaternetwerk compatibel zijn en beschikbaar zijn voor iedereen in uw organisatie wiens werk er baat bij kan hebben. Door ervoor te zorgen dat alle afdelingen toegang hebben tot dezelfde data, ontstaat er meer wederzijds begrip en gaat uw organisatie beter samenwerken.

Een belangrijk aspect is ervoor te zorgen dat kennis en inzicht in data niet beperkt zijn tot enkele medewerkers.. Hoe meer maatwerk u kunt leveren binnen uw platform voor gegevensopslag, hoe meer informatie uw werknemers erin kwijt kunnen. Een eenvoudige monitoringoplossing kan bijvoorbeeld standaardalarmen sturen als de druk in uw netwerk onder een bepaalde waarde daalt, maar met een meer geavanceerde oplossing kunt u mogelijk intelligente alarmen instellen die alleen worden geactiveerd als de druk onder een bepaalde waarde daalt op basis van historische data. Zo hoeft u niet meer louter op de ervaring en expertise van uw werknemers te varen en kunnen ervaren werknemers zich meer richten op taken met meer toegevoegde waarde.

Meer transparantie zal zowel uw werknemers als de organisatie als geheel ten goede komen.