Veiledning

Dra full nytte av Grundfos Connect

Nå som du har koblet til enhetene dine og aktivert abonnementet ditt, kan du finne ut hvordan du får mest mulig verdi ut av plattformen. I denne delen lærer du hvordan du konfigurerer varslene dine, får mest mulig ut av data, bruker fjernstyring og endrer innstillinger.

Varselinnstillinger

Lær om varslingspreferanser og hvordan du stiller inn varsler for dine igangkjørte installasjoner i Grundfos Connect.

Denne videoen tar for seg: 

 • Varselinnstillinger
 • Hvordan du leser og håndterer varsler
 • Aktive og historiske varsler
 • Varslingsinnstillinger og hvordan du skrur av varsler
 • Eksempler på e-post og SMS

Datavisualisering

Lær om dataene og trendene du kan få tilgang til i Grundfos Connect samt hvordan du tolker visualiseringene.

Denne videoen tar for seg: ​

 • Navigering i ressursoversikten
 • Slik bruker du trenddelen

    

Fjernstyring

Lær om fjernstyringsdelen i Grundfos Connect. I denne videoen vil du lære mer om de forskjellige funksjonene og hvordan du bruker dem.

Denne videoen tar for seg: ​

 • Fjernstyring av pumper
 • Fjernstyringsinnstillinger
 • Hvordan du skrur av varsler
 • Overvåkingslogg

   

I&O-kortinnstillinger (kommer snart)

Programbildeinnstillinger (kommer snart)