Veiledning

Slik kobler du enheter til Grundfos Connect

Når du har opprettet de digitale ressursene dine, er det på tide å installere tilkoblingsgatewayen (CIM 280 eller CIM 550). I denne delen finner du en trinnvis veiledning for å installere gatewayen, utføre igangkjøring (eller enhetsaktivering) i Grundfos GO-appen og til slutt sjekke at dataene er mottatt i plattformen. 

Maskinvareinstallasjon (kommer snart)

Lær hvordan du installerer CIM-moduler i Grundfos-maskinvare, inkludert Hydro-MPC og Dedicated Controls, MGE-motorer, LC 23x/24x-styringer og CIU 90X-kapslinger.

Denne videoen tar for seg: ​

  • Hvordan du installerer CIM 280- og 550-gatewayer
  • Tilkobling av antenne (for CIM 280)
  • Oppstart og LED-status

Enhetsaktivering (kommer snart)

Aktiveringen av enheter gjøres i Grundfos GO-appen. I denne videoen lærer du hvordan du kobler til en enhet i Grundfos GO – New Pump Tool.

​Denne videoen tar for seg: ​

  • Hvor du kan laste ned Grundfos GO-appen
  • Identifikasjon med ID-kode
  • Hvordan du aktiverer en enhet

    

Sjekk at data kommer inn

Lær hvordan du sjekker om data overføres riktig mellom enheten din og Grundfos Connect.

Denne videoen tar for seg: ​

  • Hvordan du får en oversikt over installasjoner
  • Hvordan du finner detaljert installasjonsinformasjon
  • Hvordan du sikrer at data overføres

Start abonnementet (kommer snart)

Finn ut hvordan du aktiverer abonnementet for dine nylig igangkjørte installasjoner i serviceportalen.