Ako vymeniť staré obehové čerpadlo

Zistite, aké jednoduché je vymeniť staršie obehové čerpadlo za obehové čerpadlo ALPHA2, v tomto 2-minútovom návode.

Vitajte v e-learningové lekcii na tému Výmena pôvodného čerpadla za čerpadlo ALPHA2. V tomto 2-minútovom videu Vám ukážeme, ako nahradiť pôvodné čerpadlo naším obehovým čerpadlom ALPHA2.

Najprv vypnite nainštalované čerpadlo a vypnite napájanie. To možno vykonať buď

odpojením napájacieho kábla čerpadla alebo vypnutím napájania v príslušnej rozvodovej skrini.

Vo vykurovacích sústavách vypnite aj kotol."

Ďalej uzavrite uzatváracie ventily.

Teraz môžete odpojiť pôvodné čerpadlo od potrubí. V tomto prípade odstraňujeme pôvodné čerpadlo celé, ale v niektorých prípadoch stačí vymeniť len hlavu čerpadla.

Osaďte príslušné tesnenia a zaistite, že ALPHA2 je správne namontované, pred uťahovaním spojov čerpadla. Až budete hotoví, opätovne otvorte uzatváracie ventily. To naplní čerpadlo kvapalinou a dá Vám čas na zapojenie konektora ALPHA.

Nakoniec je čas zapnúť ALPHA2 k napájaniu. Predvolený riadiaci režim AUTOADAPT je najefektívnejšia možnosť u viac ako 80 % všetkých systémov. Avšak ALPHA2 má deväť ďalších riadiacich režimov, z ktorých je možné si vybrať, pokiaľ má Váš systém zvláštne požiadavky. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 8 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná