Vlastnosti a výhody obehového čerpadla ALPHA1 L

Získajte informácie o zabudovaných funkciách ALPHA1 L a o výhodách, ktoré prinášajú. Ďalej získate prehľad o kompatibilných aplikáciách a ovládacích režimoch.

Obehové čerpadlo ALPHA1 L ponúka rad výhod z hľadiska obchodných príležitostí aj vlastností čerpadla. 

V tomto výukovom module sa zameriame na vlastnosti. Pozrieme sa bližšie na rôzne aplikácie, v ktorých sa dá ALPHA1 L použiť a predstavíme rôzne režimy ovládania vyvinuté tak, aby týmto aplikáciám vyhovovali. Tiež zdôraznime niektoré z hlavných výhod konštrukcie ALPHA1 L. Poďme teda bez ďalších odkladov hneď na vec.

pre začiatok sa pozrieme, kde všade sa dá ALPHA1 L použiť. Čerpadlo sa dá použiť vo väčšine vykurovacích systémov vrátane kotlov, sústavách vykurovacích telies, podlahových systémoch vykurovania a domácich aplikáciách pre cirkuláciu teplej vody.

pre každú aplikáciu boli vyvinuté špecifické ovládacie režimy, ktoré optimalizujú úsporu energie a znižujú hlučnosť. Ku všetkým režimom ovládacích prvkov sa dá pristupovať prostredníctvom intuitívneho užívateľského rozhrania. Jednoducho použite tlačidlo pre prepínanie medzi rôznymi ovládacími režimami. Konkrétne režim vykurovacích telies sa používa pre sústavy vykurovacích telies a podlahový režim vykurovania pre podlahové systémy vykurovania. Následne sú k dispozícii tri konštantné otáčkové stupne pre náhrady čerpadiel v kotloch.

Pozrieme sa bližšie na tri dané otáčkové stupne

Prvý otáčkový stupeň I nastaví čerpadlo tak, aby sa spustilo v minimálnej výkonnostnej charakteristike za všetkých prevádzkových podmienok. Toto nastavenie sa bežne používa, keď sú nároky na vykurovanie nízke.

Druhý otáčkový stupeň II nastaví čerpadlo tak, aby sa spúšťalo v strednej charakteristike za všetkých prevádzkových podmienok. Toto je najbežnejšie používaný stupeň pre obvyklé požiadavky na vykurovanie.

A na záver, otáčkový stupeň III nastaví čerpadlo tak, aby sa spúšťalo v maximálnej výkonnostnej charakteristike za všetkých prevádzkových podmienok. Toto nastavenie sa používa hlavne v systémoch, kde požiadavka na vykurovanie a strata tlaku sú veľmi vysoké. Tento otáčkový stupeň umožňuje aj rýchle odvzdušnenie čerpadla pri spustení.

Teraz sa zameriame na režim vykurovacích telies. Tento nový ovládací režim je zvýraznený symbolom vykurovacieho telesa na čelnom paneli čerpadla. 

V režime vykurovacích telies pracuje ALPHA1 L s proporcionálnym tlakom. Proporcionálny tlak je princíp nastavenia tlaku čerpadla tak, aby zodpovedal prietoku. Pokiaľ sa teda napríklad zníži požadovaný prietok v sústave, zníži sa tlaková strata, ktorú musí čerpadlo v systéme prekonávať, a preto čerpadlo zníži otáčky.  

 

Výsledkom je zníženie zaťaženia motora, spotreby energie i hlučnosti. Režim vykurovacích telies zaisťuje najúčinnejšiu prevádzku čerpadla v systéme vykurovania v priebehu vykurovacej sezóny. 

Ďalším režimom je podlahový režim vykurovania, ktorý je indikovaný symbolom podlahového vykurovania na čelnom paneli čerpadla. Pri nastavení do podlahového režimu vykurovania pracuje čerpadlo pri konštantnom tlaku. Vo vyváženom podlahovom systéme vykurovania sú všetky zóny charakterizované tou istou stratou tlaku, takže nastavenie konštantného tlaku zaisťuje dodávky potrebného prietoku bez ohľadu na počet zón požadujúcich teplo. Čerpadlo zaistí aj optimálnu prevádzku pre podlahový systém vykurovania.

Kompaktná ALPHA1 L má veľa výhod, ako pripojovací konektor, skrutka pre odblokovanie čerpadla, možnosť jednoduchej výmeny hlavy čerpadla, odolný hriadeľ a ložiská. Tu sa pozrieme bližšie na pripojovací konektor, jednoduchú výmenu hlavy čerpadla a skrutku pre odblokovanie čerpadla.

Zámena obehového čerpadla v kotly môže byť v dôsledku nedostatku miesta niekedy veľmi ťažká. Nový pripojovací konektor a jednoduchá zámena čerpadla ponúkajú riešenie týchto problémov. Pripojovací konektor určený špeciálne pre ALPHA1 L je navrhnutý tak, aby mohol byť otočený a je funkčný v dvoch rôznych polohách. Pokiaľ v jednej oblasti inštalácie chyba miesto, stačí len otočiť pripojovací konektor alebo hlavu čerpadla do inej polohy.

Flexibilita pripojovacieho konektoru a možnosť otáčať hlavu čerpadla vám umožní ALPHA1 L nainštalovať presne podľa potrieb vášho kotla.

Teraz si predstavme situáciu, keď čerpadlo pracuje v systéme, v ktorom obsah magnetitu v médiu zablokuje rotor a bráni roztočeniu čerpadla po stave, kedy sa nepoužíval. Majiteľ domu zistil iba to, že došlo k prerušeniu dodávky tepla. 

V tomto prípade na rozhraní ALPHA1 L rozsvieti s kód alarmu. Existujú tri rôzne typy alarmu: zablokovaný rotor, nízke napájacie napätie a elektrická chyba. Nízke napájacie napätie vyžaduje odborný posudok technika, ale zablokovaný rotor sa dá vyriešiť manuálne otočením skrutky. Pokiaľ je rotor blokovaný, svietia diódy na oboch koncoch rozhrania.

Ak chcete čerpadlo odblokovať, jednoducho stlačte skutku odblokovania na prednej strane puzdra rotora ALPHA1 L skrutkovačom a otáčajte s ním, aby ste uvoľnili rotor a ten sa mohol voľne pohybovať. Vďaka tejto funkcii nie je treba čerpadlo odmontovať pre odstránenie nečistôt.

Vďaka jednoduchosti procesu odblokovania ho môže vykonať aj samotný majiteľ domu, čím sa ušetria náklady za návštevu inštalatéra, a zároveň šetrí čas inštalatérovi s problémom, ktorým sa dá vo väčšine prípadov vyriešiť behom niekoľkých sekúnd.

Nakoniec sa krátko dotkneme PWM. PWM je skratka pre impulznú šírkovú moduláciu. ALPHA1 L môže nahradiť čerpadlá vo vnútri kotlov ovládané signálom PWM. Čerpadlo dostane signál PWM a na základe sily signálu upraví otáčky.

Pokiaľ ide o napájanie, existuje alternatíva k pripojovaciemu konektoru. Pomocou adaptéru Volex a Molex môže byť čerpadlo ALPHA1 L pripojené ku kotlom s týmto typom pripojenia, čo zlepšuje flexibilitu ALPHA1 L.

Takže, poďme si ešte raz krátko prejsť výhody pre inštalatérov u ALPHA1 L.

- môže byť použité v kotloch a typických vykurovacích aplikáciách, z ktorých každá má špecifický režim ovládania.

- Ponúka spätnú kompatibilitu pre jednoduchú zámenu hlavy čerpadla.

- Pripojovací konektor a jednoduché otočenie hlavy čerpadla umožňuje väčšiu flexibilitu a znižuje potenciálne problémy s prístupom.

- Skrutka odblokovania umožňuje majiteľovi domu okamžité odblokovanie rotora.

- A nakoniec, ALPHA1 L sa dá ovládať signálom PWM.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná