Návod na použitie aplikácie GO Replace pre náhrady a modernizáciu čerpadiel

Zoznámte sa krok za krokom s aplikáciou GO Replace a buďte lepšie pripravení na vašu ďalšiu zámenu či modernizáciu čerpadla.

Aplikácia Grundfos GO Replace je navrhnutá tak, aby vám pomohla s náhradami poškodených čerpadiel Grundfos alebo modernizáciou starých, neefektívnych čerpadiel Grundfos, ktoré sú stále v prevádzke.

V tomto výukovom module vám predstavíme aplikáciu GO Replace a zdôrazníme výhody, ktoré prináša pre inštalatérov. Následne vás prevedieme obsiahlym sprievodcom pre aplikáciu GO Replace, ktorý Vám predvedie jednoduchosť a užívateľskú prívetivosť aplikácie. Keď si návod prejdete budete lepšie pripravení na vašu najbližšiu náhradu starého čerpadla Grundfos. Poďme začať.

Najskôr k aplikácii GO Replace, tá je doplnkom k novému čerpadlu ALPHA1 L, ktoré je univerzálnym čerpadlom pre zámenu, a je kompatibilné s väčšinou starých obehových čerpadiel Grundfos. 

Prečo by vlastne inštalatér mal používať GO Replace ako pomocný nástroj?

Teraz si predstavte, že vám zavolá majiteľ domu. V jeho kotli je rozbité čerpadlo Grundfos a potrebuje ihneď vašu pomoc. Namiesto toho, aby ste museli podstúpiť proces objednávania originálneho náhradného dielu u výrobcu kotla, môžete jednoducho vymeniť pôvodné čerpadlo za čerpadlo ALPHA1 L, ktoré máte so sebou v dodávke. Vďaka tomu môžete zlepšiť podnikanie, ušetriť čas a vyhnúť sa zbytočnému trápeniu s objednávaním náhradných dielov.

A aby bolo ešte jednoduchšie vybrať správny model ALPHA1 L, vypočítať úspory a nainštalovať nové čerpadlo, vyvinula spoločnosť Grundfos aplikáciu GO Replace. Ta vám ušetrí rozhodovanie, ktorý model čerpadla sa do kotla hodí, a zároveň vám ponúkne prehľad úspor.

Pusťme sa teda hneď do prehliadky aplikácie

Najskôr si musíte stiahnuť aplikáciu do svojho chytrého telefónu. Je k dispozícii v App Store a Play Store.

Akonáhle aplikáciu stiahnete, otvorte ju a kliknete na ‚Začať náhradu‘. Tu sa stretnete s registračným okienkom, kde budete musieť vyplniť podrobnosti o svojej firme a kontaktné údaje. GO Replace je nástroj pre odborníkov a vy tu musíte potvrdiť, že ste autorizovaným inštalatérom.

Akonáhle to potvrdíte, budete pripravení začať s náhradou."

Najskôr musíte identifikovať osemmiestne číslo výrobku pôvodného čerpadla. Môžete tak spraviť aj  vyfotením čísla. Obvykle môžete nájsť číslo výrobku na prednej strane čerpadla. Pokiaľ však číslo nemôžete nájsť, môžete použiť tlačidlo ‚ako získať ID‘, ktoré vám napovie kde môže byť číslo umiestené.

Môžete zvoliť aj ruční zadanie čísla výrobku pomocou príkazu ‚Preskočiť foto‘.

Môžete zvoliť akúkoľvek možnosť, budete pred ďalším postupom požiadaní, aby ste potvrdili, že číslo výrobku je správne. "

Teraz, po zadaní čísla výrobku, dostanete okamžité kľúčové informácie pre svoj návrh náhrady. 

V tomto príklade je najlepšia zhoda ALPHA1 L 25-60 130. A GO Replace dokonca odporúča či sa má vymeniť iba hlava čerpadla alebo kompletné čerpadlo. Tu je doporučené vymeniť len hlavu čerpadla.

Vo výnimočných prípadoch aplikácia nerozpozná číslo produktu, ktoré ste zadali – napríklad pokiaľ je čerpadlo príliš staré. Ale žiadny strach. V takomto prípade dostanete kontaktné údaje na miestnu pobočku Grundfos, kam sa môžete obrátiť.

Ďalšia je aplikácia. GO Replace umožňuje zvoliť systém, v ktorom je staré čerpadlo inštalované. Ako predvolený systém je síce nastavený ‚kotol‘, avšak systém sa dá zmeniť  stlačením ikony pre úpravy. Či chcete zvoliť buď sústavu vykurovacích telies alebo podlahový systém vykurovanie, stačí kliknúť na príslušnú ikonu a nižšie zobrazené úspory a doporučený ovládací režim sa postupne zaktualizujú.

Hneď ako zvolíte svoju aplikáciu, zvýrazní sa odhad ročných úspor. A to sú aktuálne všetky pre vás potrebné základné informácie demonštrujúce, ako jednoduché a rýchle je používanie GO Replace. Dovtedy však pokračujme v našom sprievodcovi.

V tomto príklade sa roční úspory nákladov, ktoré majiteľ domu môže očakávať náhradou starého čerpadla za nové účinnejší ALPHA1 L pohybujú v rozmedzí 41–70 EUR. 

Skutočnosť, že tieto úspory sú prezentované tak jasne umožňuje, aby ste ich počas nahradzovania čerpadla ukázali priamo majiteľovi domu.  

Ďalej môžete upraviť parametre používané pre výpočet úspor nákladov podľa miestnych potrieb. 

Tu môžete zmeniť počet ročných prevádzkových hodín na presne požadované množstvo a tiež platí pre cenu energie v miestnej mene. Hneď ako potvrdíte Uložiť, okamžite uvidíte aktualizované úspory.

Aplikácia aj poskytuje odporúčaný režim ovládania. ALPHA1 L je vybavené piatimi rôznymi  nastaveniami – otáčky I, II, III, režim vykurovacích telies a podlahový režim vykurovania. Na základe výkonu pôvodného čerpadla a aplikácie, ktorú ste už vybrali, vám aplikácia uvedie odporúčané nastavení.  V tomto príklade sú odporúčanou voľbou otáčky III.

V dolnej časti hlavného prehľadu uvidíte možnosť s označením ‚ako nainštalovať‘.

Tu sa zobrazia rôzne možnosti kabeláže. Medzi nich patria káble s adaptéry Molex a Volex a pripojovací konektor Grundfos. 

Odtiaľ máte aj prístup k rýchlemu sprievodcovi ALPHA1 L, kde nájdete ďalšie inštrukcie ku kabeláži a mnoho ďalšieho.

Nakoniec môžete vygenerovať hlásenie o náhrade. Hlásenie obsahuje všetky kľúčové informácie o náhrade. Jednoducho stlačte ‚Vytvoriť hlásenie‘, potvrďte, že vaše kontaktné informácie sú správne a pridajte svoj podpis. Potom môžete hlásenie buď vytlačiť alebo odoslať e-mailom majiteľovi domu. Jednoduché!

Všetky vaše hlásenia sú prístupné z úvodnej stránky aplikácie, čo znamená, že v prípade potreby k nim môžete sa jednoducho vrátiť.

To je asi tak všetko. Ale než pôjdeme ďalej, zhrňme si hlavné výhody GO Replace.

Čerpadlá ALPHA1 L vám pomôžu podporiť vaše podnikanie v rámci aplikácii pre vykurovanie – napríklad u kotlov.

V niekoľkých jednoduchých krokoch vám v návrhu náhrady uvedie, ktorý typ ALPHA1 L je vhodný pre danú aplikáciu. 

Majiteľovi domu môžete okamžite poskytnúť hlásenie zobrazujúce možné úspory pri nainštalovaní čerpadla ALPHA1 L.

A nakoniec je jeho použitie naozaj jednoduché!

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 25 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná