Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností

53 - Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností

Preskúmajte najbežnejšie problémy s odpadovými vodami v domácnostiach a naučte sa ich riešiť pomocou produktov Grundfos.

Začať kurzy

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná

Prehľad kurzu

00:06:24

Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností súvisiace s odčerpávaním vody

Získajte prehľad o kritických problémoch súvisiacich s odčerpávaním odpadovej vody z domácností. A naučte sa, ako ich prekonať pomocou riešení Grundfos.

00:07:01

Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností súvisiace s dimenzovaním, údržbou a rekonštrukciami.

Získajte prehľad o základných problémoch s dimenzovaním a údržbou, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s odpadovými vodami z domácností. A naučte sa, ako ich prekonať pomocou riešení Grundfos.

00:04:58

Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností súvisiace so špecifickými aplikáciami

Získajte prehľad o problémoch pri špecifických aplikáciách pre odpadové vody v domácnosti. A naučte sa, ako ich prekonať pomocou riešení Grundfos.

Otestujte si svoje vedomosti

Odpovedzte na niekoľko otázok a otestujte si Vaše znalosti