Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností súvisiace s odčerpávaním vody

Získajte prehľad o kritických problémoch súvisiacich s odčerpávaním odpadovej vody z domácností. A naučte sa, ako ich prekonať pomocou riešení Grundfos.

V tomto module získate prehľad o troch bežných problémoch s odpadovou vodou súvisiacich s prečerpávaním vody:
- Zaplavenie spôsobené nedostatočným odčerpaním odpadových vôd.
- Horizontálne čerpanie odpadovej vody na väčšie vzdialenosti.
- Časovo náročné prečerpávanie vody.

Dozviete sa o ich príčinách a dopadoch a ako ich riešiť s pomocou Grundfos. Poďme na to.

Začneme zaplavením spôsobenými nedostatočným odčerpávaním odpadových vôd.

Keď dôjde k zaplaveniu domu, obyvatelia môžu prísť o majetok. Ak bude potrebná renovácia, možno sa budú musieť dočasne presťahovať a budú sa musieť vysporiadať s finančnou stránkou zaplaveného domu.

Ich poisťovňa im dokonca môže odmietnuť preplatenie strát a škôd. Na vyriešenie a predchádzanie týmto problémom je dôležité čo najlepšie porozumieť zvyčajným hlavným príčinám zaplavenia. Nesprávne inštalácie často vedú k neefektívnym sústavám odpadových vôd, ktoré sú náchylné na zaplavenia. Ak medzi domom a kanalizáciou nie je spätná klapka, odpadová voda môže pretiecť naspäť z preťaženej kanalizácie do domu a zaplaviť pivnicu sivou vodou alebo splaškami. 

Nesprávne nadimenzované sústavy na zber dažďovej vody zvyčajne nezvládnu vysoké objemy vody pri silných dažďoch. Preto je dôležité pripojiť strešné odkvapy do šachty, čo zabráni zaplaveniu. Poddimenzované čerpadlá nie sú schopné zvládnuť silné dažde.

Zmiešané sústavy na dažďovú vodu aj splašky sú náchylnejšie na problémy so spätným tokom. Ak nemajú domy s pivnicami odtoky okolo alebo pod domom, môže dochádzať k zaplaveniu pivníc.

Nedostatočná údržba môže spôsobiť poruchu čerpadiel, čo môže viesť k zaplaveniu. Najčastejšou príčinou poruch sú pokazené či zablokované plavákové spínače.

Na zabezpečenie ochrany vašich zákazníkov pre zaplavením a inštaláciu efektívnej sústavy na čerpanie odpadových vôd odporúčame nasledujúce riešenia Grundfos:

Rad SOLOLIFT2 pozostáva z malých prečerpávacích staníc ideálnych na čerpanie sivej vody a splaškov.

Prečerpávacie stanice MULTILIFT sú určené na odčerpávanie vody rodinných a bytových domov a pre komerčné aplikácie.

Aj riešenia UNOLIFT a DUOLIFT je možné použiť na odvodnenie budov. Na sivú vodu môžete použiť UNILIFT CC, KP a AP35B. Na splaškovú vodu zas UNILIFT AP50B, alebo UNILIFT APG (čerpadlo s drvičom).

Na inštalácie na podlahu či pod podlahou vnútri budov je možné použiť zberné nádrže LIFTAWAY B a C.

LIFTAWAY B sa inštaluje pod podlahou a LIFTAWAY C na podlahu.

Na odčerpanie sivej vody môžete použiť UNILIFT CC, KP a AP12.

Ak dôjde k zaplaveniu, MULTIBOX s UNILIFT CC je skvelý nástroj na odstránenie nežiaducej vody.

Inštalácia ktoréhokoľvek z týchto riešení dokáže pomôcť obyvateľom:
* Znížiť riziko zaplavenia.
* Vyhnúť sa vysokým nákladom na čistenie a opravy po zaplavení.
* Ušetriť za náhradu osobného majetku.

Prejdime k ďalšiemu bežnému problému s odpadovými vodami v domácnosti: Horizontálne čerpanie odpadovej vody na väčšie vzdialenosti. Pripojenie vývodu odpadovej vody z domácnosti na verejnú kanalizáciu môže byť komplikované kvôli nedostatočnému sklonu. Majitelia domov potrebujú zberné nádrže a vhodné čerpadlá na efektívne prečerpanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie. Na čerpanie odpadových vôd na dlhšie vzdialenosti sa odporúča čerpadlo s drvičom. Je navrhnuté tak, aby ľahko zvládlo horizontálne čerpanie vďaka profesionálnej technológii drviča, ktorá zabráni zablokovaniu. Čerpadlo drví odpadovú vodu a splašky na malé častice, čo umožňuje použiť menšie priemery vypúšťacieho potrubia, už od 32 mm. Vďaka polootvorenému obežnému kolesu, dosahujú čerpadlá vysokú dopravnú výšku, vďaka čomu dokážu čerpať odpadovú vodu na dlhšie vzdialenosti.

UNILIFT APG je ideálnym riešením na manipuláciu s odpadovými vodami v rodinných domoch alebo dvojdomoch. Grundfos SEG je ideálne na čerpanie odpadových vôd v bytových domoch. Inštalácia ktoréhokoľvek z týchto riešení dokáže pomôcť obyvateľom:
* Ušetriť na nákladoch na potrubie, pretože je možné nainštalovať potrubia menších rozmerov a s menej spojmi.
* Ušetriť na nákladoch na inštaláciu, pretože potrubie nemusí byť zapustené hlboko do zeme, ale len pod povrchom.
* Vyhnite sa nesprávnej inštalácii.

Teraz prejdeme na ďalšiu tému a preskúmame posledný bežný problém odpadových vôd v tomto module: Časovo náročné prečerpávanie vody.

Vyčerpávanie bazénov a záhradných nádrží, alebo údržba záhradných jazierok a fontán môžu byť časovo náročné. Niekedy je tiež odčerpávanie nadbytočnej povrchovej vody ťažké či pomalé.

Príčina týchto problémov často vychádza z: nepravidelnej údržby záhradných bazénov, fontán a rybníkov. Silných dažďov. Vysokej hladiny podzemnej vody.

Na rýchle odstránenie nežiaducej odpadovej vody odporúčame nasledovné riešenia od Grundfosu: UNILIFT CC. Vodu odčerpáva až do hladiny 3 mm a je ľahko prenosné. MULTIBOX je riešenie typu všetko v jednom s čerpadlom, hadicou a prípojkami potrebnými na ľahké odčerpanie vody. UNILIFT KP je kompaktné ponorné čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele určené na čerpanie neagresívnej a sivej vody.

Inštalácia ktoréhokoľvek z týchto riešení dokáže pomôcť obyvateľom:
* Ušetriť čas na vyčerpávanie bazénov, rybníkov a nádrží.
* Odstrániť prebytočnú povrchovú vodu alebo vodu po zaplavení.
* Minimalizovať škody na trávnikoch a záhradách rýchlym odčerpaním vody.

Týmto uzatvárame náš modul o bežných problémoch odpadových vôd z domácností súvisiacich s prečerpávaním vody. Ďakujeme za pozretie.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná