Bežné problémy s odpadovými vodami z domácností súvisiace so špecifickými aplikáciami

Získajte prehľad o problémoch pri špecifických aplikáciách pre odpadové vody v domácnosti. A naučte sa, ako ich prekonať pomocou riešení Grundfos.

Tento modul sa venuje dvom bežným problémom s odpadovou vodou v domácnosti súvisiacim so špecifickými aplikáciami. 

Budeme sa venovať:
* Zápachu z kanalizácie.
* Hlučným inštaláciám na odpadovú vodu.
Dozviete sa o ich príčinách a dopadoch a ako si s nimi poradiť pomocou riešení Grundfos. 

Poďme na to.

Začneme zápachom z kanalizácie.
Sústavy na odpadovú vodu môžu niekedy uvoľňovať nevítané pachy.

Majitelia domov kvôli tomu:
* Neustále volajú odborníkov, aby zistili príčiny.
* Nevyužívajú priestor v pivnici kvôli pretrvávajúcemu zápachu.

Zápach v sústave na odpadovú vodu často vzniká, ak:
* Žumpa s čerpadlom je otvorená.
* Žumpa s čerpadlom, zvyčajne umiestnená v pivnici, nie je vždy uzavretá, alebo má nevhodný poklop a pachy z nej unikajú.

Nadrozmerné nádrže môžu zapríčiniť, že odpadová voda v nich stojí pridlho skôr, ako je odčerpaná a spôsobuje nepríjemný zápach. Slabé vetranie a znížené prúdenie vzduchu cez čerpacie stanice môže tiež zvýšiť pravdepodobnosť nepríjemného zápachu.

Sústava odpadových vôd nemá filtre s aktívnym uhlím.

Ak chcete zabezpečiť, aby vaši zákazníci nemuseli čeliť nechceným zápachom, odporúčame nasledujúce riešenia Grundfos: MULTILIFT, LIFTAWAY B a UNOLIFT a riešenia DUOLIFT sa dodávajú so vzduchotesnou zbernou nádržou odolnou voči zápachu.

Musia byť pripojené k ventilačnému potrubiu, ktoré umožňuje únik pachov cez strechu. Pri inštaláciách, kde je obtiažne zabezpečiť vetranie cez strechu, môžete použiť 2-cestný odvzdušňovací ventil s filtrom s aktívnym uhlím. Majte však na pamäti miestne predpisy a normy. SOLOLIFT2 má integrované filtre na drevené uhlie, ktoré eliminujú pachy.

Inštalácia alebo používanie ktoréhokoľve riešenia môže pomôcť majiteľom domov:
* Znížiť náklady na výjazdy inštalatéra.
* Zvýšiť pohodlie v ich domove.
* Využívať suterénne priestory bez toho, aby pociťovali nepríjemný zápach.

Prejdime k ďalšiemu bežnému problému s odpadovými vodami v domácnosti: Sústavy odpadových vôd sú občas hlučné a nepríjemnými zvukmi otravujú obyvateľov.

Vaši zákazníci sa mohli stretnúť s: 
* Bublaním.
* Vibráciami.
* Rachotivým alebo klopkajúcim zvukom.
* Vodným rázom. 
* Hlučnými čerpadlami.

Inštalácie môžu byť hlučné keď: Odvzdušňovacie rúry sú poddimenzované. 

Keď sa súčasne používa viacero sanitárnych zariadení, môže sa v primalých ventilačných potrubiach vytvoriť dočasné vákuum. Bublavé zvuky sa vyskytujú, keď sifóny v potrubí vytláčajú vákuum.

Upchatá kanalizácia: Ak sa upchá ventilačné a odtokové potrubie, čerpanie je narušené a trvá dlho, alebo sa často spúšťa a zastavuje, čo spôsobuje hluk a zápach.

Nesprávne vykonané inštalácie.

Vodný ráz alebo búchanie, dunivé zvuky alebo klopkanie sa často vyskytujú pri nesprávne navrhnutom spätnom ventile. Vodný ráz sa môže vyskytnúť tiež vtedy, ak potrubie nie je správne upevnené, alebo sú spätné ventily nesprávne nainštalované. Zle nainštalované čerpadlá tiež môžu vytvárať nechcený hluk a vibrácie. Čerpadlo pracuje príliš často alebo pridlho. Čerpadlo, ktoré nepretržite beží, alebo sa neustále zapína a vypína, spôsobí nežiaduci hluk. Tieto príznaky naznačujú, že je zrejme nesprávne nadimenzované. Čerpadlo so zastaranou technológiou.

Sústavy so staršími čerpadlami alebo čerpadlá s drvičom často produkujú viac hluku ako nové modely čerpadiel.

Aby ste zabezpečili, že vaši zákazníci nebudú musieť znášať nechcený hluk, odporúčame nasledujúce riešenia Grundfos:

SOLOLIFT2 má flexibilné spoje, ktoré absorbujú vibrácie spôsobujúce hluk. Upozorňujeme, že drvič v SOLOLIFT2 môže pri drvení vytvárať určitý hluk, ale funguje paralelne so splachovaním toalety.

MULTILIFT má prevádzku s nízkou hlučnosťou vďaka spätnému ventilu s jemným zatváraním a flexibilným pripojeniam. Často býva nainštalovaný v technických miestnostiach na zníženie hlučnosti.

LIFTAWAY B je určený pre inštalácie v podlahových šachtách, čo znižuje hluk. CONLIFT1 je špeciálne navrhnutý pre prevádzku s nízkou hlučnosťou pri inštalácii pod alebo vedľa kondenzačného kotla.

Inštalácia ktoréhokoľvek z týchto riešení môže pomôcť majiteľom domov:
Zvýšiť komfort vnútri domu.
Ušetriť peniaze za zbytočné výjazdy inštalatéra.

Týmto uzatvárame náš modul o bežných problémoch odpadových vôd z domácností súvisiacim so špecifickými aplikáciami. Ďakujeme za pozretie.

 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná