Požiadavky na čerpanie kalovej, sivej, dažďovej a čiernej vody

V tomto module sa dozviete o niektorých problémoch pri odčerpávaní čistej alebo sivej vody, odvádzaní odpadových vôd, dokonca obsahujúcich vlákna, alebo pri nakladaní so splaškami, vrátane odpadu z toalety.


Pri odvádzaní čistej alebo sivej vody, odstraňovaní odpadových vôd vrátane vôd obsahujúcich vlákna, alebo pri nakladaní so splaškami vrátane splaškov z toalety je potrebné pred investovaním zvážiť mnoho otázok.

V tomto module sa bližšie pozrieme na niektoré z týchto otázok.

Máte konkrétny problém, ktorý je potrebné vyriešiť, napríklad čerpanie dažďovej vody zo zaplavenej pivnice alebo pravidelné problémy so záplavami spôsobenými spätným prúdením z kanalizácie? Požadujete trvalé alebo prenosné čerpacie riešenie? A možno by ste sa mohli na požiadavky na čerpanie pozrieť zo všeobecnejšieho pohľadu:

• Poznáte charakter vašej kalovej, sivej, dažďovej a čiernej vody?

• Obsahuje odpadová voda alebo splašky veľké častice a vlákna?

• Poznáte prevádzkové požiadavky na čerpadlo?

Tieto otázky sú dôležité, pretože by mohli ovplyvniť napríklad výber materiálu a konštrukcie.

Ako prvé je potrebné porozumieť povahe kalovej, sivej, dažďovej alebo odpadovej či čiernej vody:

Kalová voda je neupravená voda a zachytená podzemná, pričom sivá voda je neupravená odpadová voda z umývadiel, spŕch, podlahových odtokov a zariadení obsahujúcich pevné látky nie väčšie ako 12 mm z domácností a malého priemyslu;

Sivá a dažďová (odtekajúca) voda je špinavá voda a neupravená odpadová voda (okrem splaškov z toalety) obsahujúca vlákna a pevné látky nie väčšie ako 35 mm z odvodňovacích sústav, domácností a komerčných budov a ich okolia;

Čierna voda je definovaná ako špinavá voda a neupravená odpadová voda vrátane splaškov z toalety, obsahujúca vlákna a pevné látky nie väčšie ako 50 mm z odvodňovacích sústav a sústav na odpadovú vodu v domácnostiach. Na čerpanie neupravenej odpadovej vody by ste tiež mohli zvážiť použitie čerpadla s drvičkou;

Splaškové vody sú neupravené odpadové vody a surové odpadové vody obsahujúce vlákna, textílie a iné pevné látky vrátane splaškov z toaliet z kanalizačných sústav v domácnostiach, farmách a v priemysle napojených na komunálnu kanalizáciu. Aby sa zabránilo upchatiu, v komunálnych aplikáciách sa odporúčajú čerpadlá umožňujúce voľný priechod pevných častíc s veľkosťou najmenej 80 mm.

Skúsenosti spoločnosti Grundfos hovoria, že polootvorené obežné koleso je vhodné na voľný priechod častíc až do 12 mm. Pri väčších časticiach odporúčame obežné koleso Vortex, pri ktorom získate voľný priechod častíc veľkých 35 – 50 mm, alebo aj väčších pri čerpadlách s výkonom viac ako 2 kW.

Za druhé, musíte porozumieť svojim požiadavkám na inštaláciu a zabezpečiť, aby zodpovedali požiadavkám na kalnú, sivú alebo čiernu vodu: 

Aplikácie s prenosným použitím

Na prenosné aplikácie sa používajú kalové čerpadlá a malé odpadové čerpadlá. Patria sem núdzové situácie, napríklad záplavy vo vnútri aj mimo budov a čerpanie (odpadovej) vody z nádrží, rybníkov alebo bazénov; 

Aplikácie so stacionárnymi (pevnými) inštaláciami

Na pevné, stacionárne aplikácie sa používajú kalové čerpadlá a malé odpadové čerpadlá:

• Nádrže na podlahe a pod podlahou (čerpacie stanice) alebo jednoduché betónové žumpy vo vnútri budov,

• Čerpacie stanice a malé domáce čističky mimo budov,

• Priemyselné a komerčné využitie.

Pre aplikácie, kde čerpané médiá obsahujú brakickú vodu v prístavoch, morskú vodu alebo slanú vodu zo zmäkčovačov vody, je potrebný materiál vyššej triedy v motore a hriadeli, aby sa znížilo riziko korózie. 

Toto bol stručný úvod do inštalačných požiadaviek na trvalé alebo prenosné riešenie na čerpanie kalovej, sivej, dažďovej a čiernej vody. 

Ak vás zaujíma, ako rad ponorných kalových čerpadiel Grundfos UNILIFT spĺňa požiadavky na aplikácie a inštalácie popísané vyššie, pozrite si druhý modul „Rad ponorných kalových čerpadiel Grundfos UNILIFT“ v tomto kurze ECADEMY „Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT“. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 12 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná