4 otázky Základná

ECADEMY test

57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT

Tento kurzový test obsahuje 4 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 1 z 4 Základná

Ako je v module definovaná neupravená odpadová voda vrátane splaškov z toalety vo vnútri budov s pevnými látkami nie väčšími ako 50 mm?

Otázka 2 z 4 Základná

Aký je odporúčaný horný limit veľkosti častíc pri použití polootvorených obežných kolies?

Otázka 3 z 4 Základná

Aký je odporúčaný voľný priechod na čerpanie komunálnych odpadových vôd?

Otázka 4 z 4 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste 57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT

Dosiahnuté vyznamenania:

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste 57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT testom tentokrát

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Correct
Q: Ako je v module definovaná neupravená odpadová voda vrátane splaškov z toalety vo vnútri budov s pevnými látkami nie väčšími ako 50 mm?
A: Ako čierna voda
Correct
Q: Aký je odporúčaný horný limit veľkosti častíc pri použití polootvorených obežných kolies?
A: Do 12 mm
Correct
Q: Aký je odporúčaný voľný priechod na čerpanie komunálnych odpadových vôd?
A: Minimálne 80 mm
Correct
Q: Čo je to voľný priechod a prečo je dôležitý?
A: Voľný priechod popisuje veľkosť častíc alebo tuhých látok, ktoré môžu voľne prechádzať hydraulikou čerpadla a je dôležitý, aby sa zabránilo upchatiu čerpadla.