Technická príručka

Získajte technický návod: Zvyšovanie tlaku vody v komerčných budovách

Zosilnenie tlaku vody je významnou oblasťou, ktorá vplýva na energetickú optimalizáciu komerčných budov. Návrh automatických tlakových staníc môže byť rôzny, čo môže mať za následok aj značné odlišnosti v samotnej energetickej optimalizácii.

Ak pracujete s návrhom a projektovaním zásobovania vodou v komerčných budovách, táto inžinierska príručka vás prevedie kladmi a zápormi usporiadania tlakových staníc, ako sú riešenia s jedným posilňovačom a rozdelením podľa zón a dôležitosťou dimenzovania správnych čerpadiel.

Stiahnite si návod

Naša technická príručka vám pomôže porozumieť najdôležitejším aspektom navrhovaným projektom. Vyplňte nasledujúci formulár a my vám pošleme e-mail s okamžitým prístupom.

There has been an error. Please try again.

Prosím vyplňte požadované údaje

AC_language

Ďakujeme, že ste požiadali o informácie

V krátkej dobe do svojej emailovej schránky dostanete odkaz.

Dúfame, že to bude pre vás inšpirujúce a užitočné.

Správny tlak na všetky podlahy

Zvyšujúca sa urbanizácia znamená viac ľudí vo vyšších budovách. Preto je ešte dôležitejšie zaistiť správny tlak vody z kohútika a správne fungovanie chladiacich veží.

Znížte plytvanie energiou

Vzhľadom na to, že budovy všeobecne tvoria 40% svetovej spotreby energie, je podpora vody vo vysokých budovách dobrým miestom, kde začať hľadať tieto výhody energetickej optimalizácie.