Technická príručka

Získajte príručku: Projektovanie protipovodňových čerpacích staníc

Nesprávne navrhnutá čerpacia stanica je zbytočná, ak nastane živelná pohroma. Naša príručka obsahuje pokyny a odporúčania pre spoľahlivú konštrukciu čerpacích staníc, ktoré obmedzia škody na osobách a infraštruktúre.

Stiahnite si návod

Naša technická príručka vám pomôže porozumieť najdôležitejším aspektom navrhovaným projektom. Vyplňte nasledujúci formulár a my vám pošleme e-mail s okamžitým prístupom.

Znížené turbulencie: znížte spotrebu energie o 1-2%

Táto myšlienka je jednoduchá, ale jej účinok je vynikajúci. Ak čerpadlo beží vo vnútri stĺpcového potrubia, gumové tesnenie Turbulence Optimizer ™ expanduje a vytvára lepšie tesnenie. To vytvára tok bez turbulencií a znižuje energetické straty.

Ako nakladáte s kalom?

Pomalý prítok a nízka hladina vody v období sucha môžu spôsobiť problémy s kalom. Pre zachovanie čistoty vane, nainštalujte malé čerpadlo kalu do samostatnej, malej vane čerpadla v hlavnej nádrži.

Ako znížiť veľkosť kábla?

Zvážte použitie vysokonapäťového motora pre zníženie veľkosti kábla v nastavení vašej čerpacej stanice. Motory sa dodávajú od 220 do 66600 voltov.

Ďalšie súvisiace články a informácie

Nájdite súvisiace články s výskumom a poznatkami z Grundfos.

Súvisiace aplikácie

Nájdite aplikácie od Grundfos týkajúce sa tejto témy.

Súvisiace produkty

Nájdite výrobky Grundfos týkajúce sa tejto témy.